Feb 20, 2013

ပါကစၥတန္အေျခစိုက္ အစၥလာမ္မစ္အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔အား အိႏိၵယႏိုင္ငံမွ သတိေပး

၂၀၁၂ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္း တေလွ်ာက္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဌာေန တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာေခၚ ဘဂၤလီမူဆလင္မ်ား၏ အဓိကရုဏ္းကဲ့သို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ပါကစၥတန္အေျခစိုက္ အစၥလာမ္မစ္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ အခန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ အိႏိၵယအစိုးရမွ ၎၏အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေ၀ေပးလိုက္ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၃၀ရက္ေန႔ အိႏိၵယႏိုင္ငံထုတ္ ဟိႏၵဴစတန္တိုင္းမ္သတင္းစာမွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ ပါကစၥတန္အစၥလာမ္မစ္ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ားထဲတြင္ အထင္ရွားဆံုး အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းမွာ Lashkar-e-Taiba ျဖစ္သည္။ အိႏိၵယအစိုးရ၏ ထိပ္တန္းေထာက္လွမ္းေရး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ရိုဟင္ဂ်ာဘဂၤလီမူဆလင္ အၾကမ္းဖက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ေနာက္ကြယ္မွ အဓိကေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ေပးေနသည္မွာ ေဆာ္ဒီအာေရဗီယားႏိုင္ငံမွ အစၥလာမ္မစ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အဆိုပါအထူးေလ့က်င့္ထားသည့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ားထံတြင္ စခန္းသြင္းေလ့က်င့္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ျပီး လိုအပ္သည့္ လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ အစၥလာမ္မစ္အုပ္စုမ်ားမွ တဆင့္ရရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဘဂၤလီရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမရွိပဲ လက္နက္ခဲယမ္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေမွာင္ခို ကုန္သြယ္ေရးတြင္ အဆိုပါလူနည္းစု၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ၊ ေလ့က်င့္ေရးစခန္းထူေထာင္ျခင္းအပါအ၀င္ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ားအတြက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ ေနရာမ်ားဖန္တီးေပးမႈ စသည့္အခ်က္မ်ားသည္ ေဒသတြင္း တည္ျငိမ္ေရးအား အဓိကအၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ားက စိမ္ေခၚႏိုင္ေစရန္ ဖန္တီးေပးလွ်က္ရွိသည္ဟု အိႏိၵယအစိုးရထိပ္တန္း အရာရွိတစ္ဦးကေျပာၾကားသြားသည္။

နယူးေဒလီ၏ အဓိကစိုးရိမ္ပူပန္သည့္အခ်က္မွာ ပါကစၥတန္အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ားမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မူဆလင္မ်ားကို စုေဆာင္းေလ့က်င့္ေပးျပီး အိႏိၵယအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္းတြင္ အာသံအဓိကရုဏ္းကဲ့သို႔ ဆူပူအံုၾကြသတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို ဖန္တီးလာေစရန္ ေနာက္ကြယ္မွၾကိဳးကိုင္ အသံုးခ်မည္ကို ျဖစ္သည္။

ဘဂၤလီရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္အေျမာက္အျမားရွိေနေသာ အိႏိၵယႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔သည္ Pakistani Inter-Services Intelligence ႏွင့္ အစၥလာမ္မစ္အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ Lashkar-e-Taiba တို႔၏ အရွိန္ျမင့္လာေသာ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အျပန္အလွန္ ဖလွယ္ခဲ့ၾကျပီးျဖစ္သည္။ အစိုးရႏွစ္ခုစလံုးက စစ္တေကာင္းေတာင္တန္းေဒသအတြင္း ဘဂၤလားအစၥလာမ္မစ္ အစြန္းေရာက္အဖြဲ႔ Jaish-e-Mohammed (JeM) ၏ အၾကမ္းဖက္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရွိေၾကာင္း ယံုၾကည္ထားၾကသည္။ ထိုအဖြဲ႔သည္ အထူးသျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္-ျမန္မာ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ Cox's Bazaar ခရိုင္မွ Teknaf sub-division အတြင္း လႈပ္ရွားလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ရခိုင္ေဒသ ဆူပူအံုၾကြမႈျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ Lashkar-e-Taiba ႏွင့္ ၎၏မိခင္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ Jammaat-ud-Dawwa (JuD) တို႔မွ ဦးေဆာင္၍ ဖိုရမ္တစ္ခုက်င္းပခဲ့ျပီး ၎ဖိုရမ္၏အမည္မွာ Difa-e-Musalman Arakan-Burma Conference (Defence of Muslims in Myanmar) ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်င္းပရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အာဏာရျမန္မာအစိုးရအား ဆန္႔က်င္ရန္ မူဆလင္မ်ားအား စုစည္းမည့္ ကမ္ပိန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Lashkar-e-Taiba ႏွင့္ Jammaat-ud-Dawwa (JuD) တို႔မွ ၾသဂုတ္လ၁၀ရက္၊၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ အဖြဲ႔၀င္ႏွစ္ဦးပါ အထူးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းျပီး ၎တို႔ႏွစ္ဦးမွာ Jammaat-ud-Dawwa (JuD)၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ Nadeem Awari ႏွင့္ လူမႈဆက္သြယ္ေရးအဖြဲ႔မွ Shahid Mehmood Rehmatullah တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ၎အဖြဲ႔၏တာ၀န္မွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အစၥလာမ္ဘာသာေရးေက်ာင္းမ်ားမွ စီနီယာကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လႈပ္ရွားမႈကို တိုးျမွင့္ရန္ျဖစ္သည္။

အိႏိၵယအစိုးရ၏ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းမ်ားအရ Lashkar-e-Taiba ေခါင္းေဆာင္ Hafeez Saeed အပါအ၀င္ စီနီယာအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ပစ္မွတ္ထားလွ်က္ရွိျပီး ႏိုင္ငံအတြင္းမွ အလားအလာရွိသည့္ မူဆလင္မ်ားအား စုေဆာင္းရန္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အဆိုပါအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔မွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းလွ်က္ရွိသည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရအား ရခိုင္ေဒသရွိ မူဆလင္မ်ား၏ အတိဒုကၡေရာက္မႈအတြက္ အဓိကတာ၀န္ရွိေၾကာင္း ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

Lashkar-e-Taiba ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ရခိုင္ေဒသရွိ ဘဂၤလီရိုဟင္ဂ်ာမ်ားထံ Harkat ul Jihadi al Islami (HUJI), JeM ႏွင့္ Jammaat ul Mujahideen Bangladesh (JMB) စသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အေျခစိုက္ အစၥလာမ္မစ္အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္အတူ အလည္အပတ္လာေရာက္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း၊ ၎တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ RSO(Rohingya Solidarity Organisation) ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတိုးျမွင့္ျပီး အၾကမ္းဖက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တိုးျမွင့္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲရန္ႏွင့္ အိႏိၵယအေရွ႕ဖက္ေဒသ အစြန္အဖ်ားတြင္ အေျခစိုက္စခန္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း အိႏိၵယအစိုးရ ထိပ္တန္းအရာရွိတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရွိရသည္။ အိႏိၵယေထာက္လွမ္းေရး ေအဂ်င္စီမ်ားမွ Jammaat ul Arakan (JuA)တည္ေထာင္ျခင္း၊ JAM မွေလ့က်င့္ထားသည့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ တျခားဘဂၤလီရိုဟင္ဂ်ာ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မန္မိုဟန္ဆင္း အစိုးရအဖြဲ႔ထံ အစီအရင္ခံ တင္ျပျပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အိႏိၵယေထာက္လွမ္းေရးသတင္းမ်ားအရ JAM အဖြဲ႔သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္-ျမန္မာနယ္စပ္အနီး Bandarban district အတြင္းရွိ လူသူအေရာက္အေပါက္နည္းပါးသည့္ ေ၀းလံေသာ ေတာတြင္းတစ္ေနရာ၌ ေလ့က်င့္ေရးစခန္းတစ္ခုတည္ေဆာက္ကာ လူသစ္မ်ားအား စုေဆာင္းေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးျခင္းတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ၀င္ေရာက္ကာ လွ်ိဳ႕၀ွက္လႈပ္ရွားမည့္ အစီအစဥ္မ်ားရွိေနေၾကာင္း ၎အရာရွိမွဆက္လက္ေျပာၾကားသြားသည္။

ပါကစၥတန္စစ္ေထာက္လွမ္းေရး ISI ႏွင့္ ဘဂၤလီရိုဟင္ဂ်ာ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဆက္စပ္မႈအား အိႏိၵယေထာက္လွမ္းေရးမွ စတင္ေျခရာခံမိျခင္းမွာ စက္တင္ဘာ၁၁ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ Cox's Bazaar ခရိုင္၊ Idgah madarassa ေဒသတြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေသာ Noor-ul-Amin ၏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခ်က္အရ သိရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါဘာသာေရးဆရာသည္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ၊ Karachi ျမိဳ႕အေျခစိုက္ Dar-ul-Uloom Islamiya madarassa တြင္ ေလ့က်င့္ခဲ့သူျဖစ္ျပီး ယခင္က အရည္အေသြးရွိသည့္ စစ္ေသြးၾကြမ်ားအား ရွာေဖြစည္းရံုးသည့္ တာ၀န္ႏွင့္ ဘဂၤလီရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား စည္းရံုးကာ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အျဖစ္ စုေဆာင္းေလ့က်င့္ေပးခဲ့သူျဖစ္သည္။

၎အား အခန္းပိတ္စစ္ေဆးသည့္အခ်ိန္တြင္ သူ၏အဖြဲ႔အစည္းသည္ ပါကစၥတန္စစ္ေထာက္လွမ္းေရး ISI ႏွင့္ ပတ္သက္မႈရွိသည့္အျပင္ Karachiျမိဳ႕ အေျခစိုက္ HUJI (Arakan)၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ Maulana Abdus Qudus Burmi ႏွင့္လည္း ပတ္သက္မႈရွိေၾကာင္း ၀န္ခံေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆက္လက္ျပီး ၎က ပါကစၥတန္စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔သည္ ဘဂၤလီရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ စစ္လက္နက္မ်ား အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ရာတြင္လည္း ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့ေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာ ၈ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ Noor-ul-Amin၏ အနီးစပ္ဆံုး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦးျဖစ္သူ Ali Ahmed aka Abu Jibral အား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မွ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။ HUJI ၏ လက္ရွိအဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Ahmed aka Abu Jibral အား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသား ပတ္စပို႔စာအုပ္ႏွင့္အတူ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ လက္ရဖမ္းဆီးမိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎သည္ လြန္ခဲ့သည့္လအနည္းငယ္က ပါကစၥတန္စစ္ေထာက္လွမ္းေရး ISI ႏွင့္ Karachi ျမိဳ႕အေျခစိုက္ Islamiya madarassa ႏွင့္ ေငြေၾကးအလႊဲအေျပာင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ Ali Ahmed aka Abu Jibral အား အခန္းပိတ္စစ္ေဆးစဥ္ ၎က အာဖကန္နစၥတန္ႏိုင္ငံ အတြင္း ဂ်ီဟတ္စစ္သားအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၎၏အဖြဲ႔သည္ ၁၉၈၅ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၄ခုႏွစ္အထိ Waziristanေျမာက္ပိုင္း၊ Miranshah ေဒသတြင္ တာလီဘန္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ခံေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ဒါကာႏွင့္ေနျပည္ေတာ္ အစိုးရမ်ားသို႔ ဘဂၤလီရိုဟင္ဂ်ာ အၾကမ္းဖက္ကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္လွန္႔ျပီးခ်ိန္တြင္ အိႏိၵယအစိုးရအေနျဖင့္ ပါကစၥတန္စစ္ေထာက္လွမ္းေရး (ISI)မွ Lashkar-e-Taiba,Jaish-e-Mohammed (JeM),Harkat ul Jihadi al Islami (HUJI) ႏွင့္ Tehrik-e-Azadi Arakan (TAA) ကဲ့သို႔ေသာ ေဒသတြင္း အစၥလာမ္မစ္အစြန္းေရာက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွတဆင့္ ဘဂၤလီမူဆလင္ဒုကၡသည္မ်ားအား အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအျဖစ္ စုေဆာင္းေလ့က်င့္ကာ လံုျခံဳေရးအားနည္းသည့္ အိႏိၵယအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ေဒသမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေနာက္ကြယ္မွၾကိဳးကိုင္မည္ကို အထူးစိုးရိမ္ပူပန္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ဘဂၤလီရိုဟင္ဂ်ာမူဆလင္မ်ားထံမွ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မ်ားစြာ တိုးပြားလာျခင္းသည္ ရရွိထားေသာ သက္ေသခံ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ၎တို႔အား ပါကစၥတန္အေျခစိုက္ ေဖာက္ခြဲေရးပါရဂူမ်ားထံမွ အေသခံစစ္ေသြးၾကြမ်ားအျဖစ္ ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ေပးလွ်က္ရွိျပီး ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္းမ်ားအား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အား ရင္ဆိုင္သည့္အခါ မည္သို႔အသံုးခ်ရန္ စနစ္တက်ေလ့က်င့္ေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္း အခိုင္အမာသိရွိရပါသည္။

Source - LeT seeks foothold in Myanmar
Shishir Gupta, Hindustan Times
ဘာသာျပန္ဆိုသူ - ျမတ္သိန္းထြန္း (၀ံသာႏု)From:[_ _] (ေမာင္ေက်ာက္ခဲ အဖြဲ႔)
Print Friendly and PDF

0 ေယာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္:

Post a Comment

မိတ္ေဆြတို ့၏ ေဆြးေႏြးမူ ေဝဖန္မူ အား လိူက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုပါသည္။
သင္တို႔၏ ေဝဖန္ အၾကံေပးမွူတို႔အား ေဖာ္ျပခြင့္ရရန္ ေခတၱ ေစာင့္ဆိုင္းပါ ။

သမၼတၾကီးဦးသိန္းစိန္၏ ဥေရာပျပန္ခရီးစဥ္အား ၾကိဳဆိုခဲ့ၾကပံုမ်ား

ဦးသိန္းစိန္ အားဤသို႔ၾကိဳဆိုခဲ့ၾက ၾကိဳဆိုသူမ်ားနဲ႔ အင္တာဗ်ဴး
တပ္မ၄၄+KNLAတပ္မ၁နဲ႔သရုပ္ေဆာင္တို႔ရဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဘာလံုးပြဲ ဝန္ၾကီးဦးေအာင္မင္းႏွင့္ေကအိုင္အိုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ
အံဖြယ္၃ႏွစ္ကေလးရဲ့ေမြးရာပါ ပါရမီ ျမန္မာ့သိုင္းအစြမ္း

Latest Videos

88 ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဒီလိုနည္းနဲ့ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာတယ္ ေျပာင္ၾကီးဘာလို့ေထာင္က်