Feb 20, 2013

“ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သမိုင္းဝင္ကုလား သို႔မဟုတ္ ဘဂၤါလီရွိသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳပါသလားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း” အား စစ္ေတြမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးခင္ေမာင္ၫိုေမးျမန္း

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေဒသခံ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားနဲ႔ ဧည့္သည္တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ကုလား ေခၚ ဘဂၤါလီ မ်ိဳးႏြယ္စု ပဋိပကၡ ျဖစ္ၾကရာတြင္ ႏွစ္ဖက္စလုံးမွ အေသအေပ်ာက္မ်ား၍ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား ဆုံး႐ႈံး နစ္နာခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ကပင္ ရန္စခဲ့ေသာ ပဋိပကၡသည္ အႀကိမ္မ်ားစြာ ေပ်ာက္လိုက္ေပၚလိုက္ ျဖစ္ခဲ့သည္မွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိ သက္တမ္းရွည္ခဲ့ပါတယ္။သမိုင္းတြင္ မရွိခဲ့သည့္ တရားမဝင္ေသာ လိုအပ္ဆႏၵေၾကာင့္ သူမ်ားပစၥည္းကို မတရားလိုလားေတာင္းဆိုမႈ၊ လုယက္တိုက္ခိုက္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေအးခ်မ္းစြာ ေနလိုေသာ ေဒသခံ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား မ်ားမွာ မိမိတို႔ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ပိုင္နက္ကို ကာကြယ္သည့္ အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုကို ကာကြယ္သည့္ အေနသည့္လည္းေကာင္း က်ဴးေက်ာ္ရန္စမႈကို မခိုင္ဘဲ ဆႏၵအရ ကာကြယ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အေၾကာင္းအရင္းမွာ လုတဲ့သူနဲ႔ အလုခံရသူမ်ားက ဘယ္သူလြန္သည္ကို ၾကည့္ၾက မည္ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီေခတ္တြင္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနမရွိဘဲ အဂၤလိပ္မ်ားမွာ ကူလီ လုပ္ရန္လည္းေကာင္း၊ ဝန္ထမ္းလုပ္ရန္လည္းေကာင္း ဧည့္သည္စစ္တေကာင္း နယ္သား ကုလားေခၚ ဘဂၤါလီမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ေခၚယူသြင္းလာခဲ့တာ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ကုလား ဆူပူ မူဂ်ာဟစ္ ရခိုင္႐ြာေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ကို မိမိတို႔ပိုင္နက္ ေနရာေဒသမွ ရခိုင္မ်ားကို အၾကမ္းဖက္၍ ေမာင္းထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ ဘိုးဘြာပိုင္ေျမ၊ ေနရပ္ပစၥည္းမ်ားကို ရယူ သိမ္းဆည္းၿပီး နယ္ခ်ဲ႕ခဲ့ေသာ အဲဒီဘဂၤါလီမ်ားသည္ ျဖစ္ၾကပါတယ္

။ ရခိုင္မ်ားက ဘဂၤါလီမ်ား ကို မ်ိဳးတုန္းသတ္ဖ်က္သည္ဟု အယ္ဂ်ာစီးယား ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ ပုံႀကီးခ်ဲ႕ၿပီးလႊင့္သည္မွာ လုံးဝ မမွန္ကန္ပါ။ ဘဂၤါလီမ်ားကို ရာဂဏန္းမွ ေထာင္ဂဏန္း၊ ေထာင္ဂဏန္းမွ ေသာင္းဂဏန္း၊ ေသာင္းဂဏန္းမွ သိန္းဂဏန္းသို႔ တိုးပြားလာျခင္းမွာ မ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္ျခင္း မဟုတ္ပါဘူး။ မွန္သည္ မွားသည္ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စဥ္းစားၾကည့္လၽွင္ သိရွိႏိုင္ပါတယ္။ ကုလားေဝါဟာရနဲ႔ ဘဂၤါလီေဝါဟာရႏွစ္ခု ေပ်ာက္ေစရန္ နည္းမ်ိဳးစုံႀကံၿပီး ႀကိဳးစားေနျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ မွ ဘာသာတူမ်ားကိုစုစည္း၍ဘာသာေရးပဋိပကၡအသြင္ဖန္တီးေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံကုလားဟူေသာ ေဝါဟာရကို နည္းမ်ိဳးစုံနဲ႔ ေျခာက္လန္႔ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဥပမာ- ဦးကုလားရာဇဝင္ႀကီး၊ ဇင္းမယ္ကုလား၊ ေသြးေသာက္ႀကီးကန္ကုလား၊ ကုလားမႏိုင္ ရခိုင္မဲ၊ ကုလားျဖဴ၊ ကုလားမဲ၊ ကုလားထိုင္၊ ကုလားကာ၊ ကုလားပဲ၊ ဖဲထုတ္တို႔တြင္ ပါေသာ ကုလားတို႔မွာ ကုလားေဝါဟာရမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ကုလားသည္ လူ၏ဥပဓိ႐ုပ္ကို ျမင္လၽွင္ ပါးစပ္မွ လြတ္ခနဲ အလိုလို ကုလားဟုထြက္ေသာ ကုလားဟူေသာ ေဝါဟာရကို ထုတ္၍မရပါဘူး။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ပိုင္း လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနမွ ယာယီမွတ္ပုံတင္ေပးသည့္အခါ စာရင္းသြင္းပုံစံတြင္ ပုံစံ(၁)၌ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာမွာ အစ္စလာမ္ဘာသာ၊ လူမ်ိဳးက ဘဂၤါလီဟု အစစ္ခံထားပါတယ္။ သူတို႔ က သူတို႔က အစစ္ခံထားတာပါ။ ကုလား သို႔မဟုတ္ ဘဂၤါလီမ်ားက အတိအက်ျမန္မာႏိုင္ငံက သမိုင္းဝင္ေဝါဟာရျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္လူမ်ိဳးကို ရခိုင္ သို႔မဟုတ္ ရကၡိ ဟုေခၚပါတယ္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးကို ျမန္မာ သို႔မဟုတ္ ဗမာ ဟုေခၚပါတယ္။ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးကို ဂ်ပန္ သို႔မဟုတ္ နီပြန္ဟုေခၚထားပါတယ္။ ကုလားလူမ်ိဳးကိုလည္း ကုလား သို႔မဟုတ္ ဘဂၤါလီဟု ေခၚပါသည္။ ဤေဝါဟာရမ်ားကို မည္သည္‌့ အာဏာနဲ႔မၽွ ဖယ္ရွား၍မရပါ။

နယ္ေျမသစ္တစ္ခုရွာၿပီး ေျပာင္းေ႐ႊ႕ပစ္ရင္ေတာ့ ေကာင္းမွာပါ။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒကို လိုက္နာမည္ဟုေျပာလၽွင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံကို သစၥာရွိရပါမည္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ တည္ဆဲဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံျခားသား ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဝါးၿမိဳရန္ စိတ္ကူးယဥ္ေနျခင္းကို ဥပေဒႏွင့္ တားျမစ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။

ဥကၠ႒ႀကီးမွတစ္ဆင့္ ေအာက္ပါ ေမးခြန္းႏွစ္ခုကို ေျဖၾကားေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္။ (၁) ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သမိုင္းတြင္ ကုလား သို႔မဟုတ္ ဘဂၤါလီ ရွိသည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳပါသလား။
(၂) ကုလား ဘဂၤါလီ ရွိပါလ်က္ႏွင့္ တီထြင္ထားေသာအမည္ကို တားျမစ္ေပးပါမည္လား။ အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

From:[_  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္_] (ေမာင္ေက်ာက္ခဲ အဖြဲ႔)
Print Friendly and PDF

4 ေယာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္:

Anonymous said...

You do already know or honestly do not know it? What answer do you expect from the parliament out of your ridiculous question!!!!!!!!?

Anonymous said...

ရခုိင္ေတြလုပ္တာအားလုံးမွန္တယ္...ကုိယ့္တုိင္းၿပည္..ကုိယ္လူမ်ဴိးကုိေစာ္ကားရင္..မြတ္စလင္မကလုိ့..မြတ္စလင္အေမ့လင္ဘဲၿဖစ္၂...ေၾကာက္စရာမလုိဘူး..မြတ္စလင္ကုိသတ္လုိ့ငရဲမက်ဘူး...ေခြးကုိသတ္ရင္ငရဲက်တယ္..ေခြကကုိယ့္သခင္ကုိၿပန္မကုိက္ဘူး..မြတ္စလင္ေတြကၿပည္သူလူထုကုိ...ၿပန္ကုိက္ယုံတင္မကဘူး...သမၼတၾကီးကုိပါ..ၾကိမ္းေနတာ..သမၼတၾကီးကသည္းခံစိတ္ရွိေပမဲ့..႕က်ြန္ေတာ္တုိ့ကသီးခံလုိ့မရပါဘူး..မြတ္စလင္ေတြေပးထားတဲ့..lesson.ကေမ့လုိမရသလုိ...ၿမန္မာၿပည္ၿပန္ေရာက္တဲ့ေနၾကရင္လဲ.အေၾကြးၿပန္စပ္မယ္လုိ့ဆုေတာင္းထားတယ္..ပဲခူးသား...ၿမန္မာစစ္စစ္..

Anonymous said...

ကုလား လို့ မေခၚဘဲ ဒါလင္လို့ ေခၚတဲ့ လူကိုေရာ ဘာလုပ္မွာလဲ

Anonymous said...

ဓါတ္တိုင္ေလာက္ ရွိတဲ႔ လီးကုလား ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုေပးမယ္။

Post a Comment

မိတ္ေဆြတို ့၏ ေဆြးေႏြးမူ ေဝဖန္မူ အား လိူက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုပါသည္။
သင္တို႔၏ ေဝဖန္ အၾကံေပးမွူတို႔အား ေဖာ္ျပခြင့္ရရန္ ေခတၱ ေစာင့္ဆိုင္းပါ ။

သမၼတၾကီးဦးသိန္းစိန္၏ ဥေရာပျပန္ခရီးစဥ္အား ၾကိဳဆိုခဲ့ၾကပံုမ်ား

ဦးသိန္းစိန္ အားဤသို႔ၾကိဳဆိုခဲ့ၾက ၾကိဳဆိုသူမ်ားနဲ႔ အင္တာဗ်ဴး
တပ္မ၄၄+KNLAတပ္မ၁နဲ႔သရုပ္ေဆာင္တို႔ရဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဘာလံုးပြဲ ဝန္ၾကီးဦးေအာင္မင္းႏွင့္ေကအိုင္အိုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ
အံဖြယ္၃ႏွစ္ကေလးရဲ့ေမြးရာပါ ပါရမီ ျမန္မာ့သိုင္းအစြမ္း

Latest Videos

88 ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဒီလိုနည္းနဲ့ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာတယ္ ေျပာင္ၾကီးဘာလို့ေထာင္က်