Aug 18, 2012

88 မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေတြတဲ့

သူတို႔ေတြ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေတြလား
သူတို႔ေတြ ေခါင္းျဖတ္တာကို မျမင္ဖူးဘူး..သူတို႔ေတြ အစိုးရအေဆာက္အဦေတြ စက္ရံုေတြ မီးရွိဳ႔တာ မသိ
ဘူး..သူတို႔ေတြ ေျမာက္ဥကၠလာ ရဲစခန္းကို ဝင္စီးျပီး ရဲၾကပ္ၾကိးကို ေခါင္းျဖတ္သြားတာ မသိဘူး..ကုန္သြယ္
ေရးရံုးက လံုျခံဳေရး ေသနတ္ေတြကို လက္ေမာင္းနဲ႔ေခါင္းမွာ ခြက္လက္စြဲကာ ေျပးေနတဲ့ေဒါင္းတံဆိပ္နဲ႔
၂ဝါမေက်ာ္တဲ့ ဘုန္းၾကီးေတြ ဝင္လုသြားတာကိုမသိဘူး...။ အဲလို အျဖစ္ေတြက ၈၈ ေက်ာင္းသားေတြ ပါးစပ္အျဖဴထည္ေတြထဲမွာ ဖာသယ္မတစ္ေယာက္ပါးစပ္ထဲ ေယာက်ာၤးအဂါၤတစ္ခုဝင္ေနသလို ဆို႔ေနျပီး
အခုထိ ဘယ္သူမွဝန္မခံ ထုတ္မေျပာပဲ အစိုးရကဘယ္လိုလုပ္တာ.စစ္တပ္က ဘယ္လိုပစ္တာပဲ ေျပာတတ္တဲ့ မေ-ေပးမ်ားကေနျပီး  ၈၈ မ်ိဳးဆက္ဆိုျပီး
ထပ္ေမြး.ထပ္မွိဳင္းသြင္းမွေတာ့...လီး..၈၈ေက်ာင္းသားေတြပါလားကြ။


Readmore »

Aug 17, 2012

ဦးေအာင္သိန္းလင္း၏ Southern Weekend(China)တ႐ုတ္သတင္းစာပါေျပာၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာ

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္(ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတာ၀န္ခံ) ဦးေအာင္သိန္းလင္း၏Southern Weekend(China)တ႐ုတ္သတင္းစာပါေျပာၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာ ရည္ညႊန္းခ်က္၁။       ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႒ာနခ်ဳပ္၏ (၂၈.၇.၂၀၁၂) ရက္စြဲပါ၊ စာအမွတ္၊၁၁/၇/ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး/၂၀၁၂(၁၀၄)
စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ား၂။       စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကို ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းပါသည္-
          (က) ဥကၠ႒               ဦးတင္ထြတ္၊ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး
          (ခ)  အဖြဲ႕၀င္            သူရဦးေအးျမင့္၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္
          (ဂ) အဖြဲ႕၀င္             ဦးသိန္းေဆြ၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္
စြပ္စြဲခံရသူ၃။       ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္(ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးတာ၀န္ခံ) ဦးေအာင္သိန္းလင္း


စုံစမ္းေဖၚထုတ္ရန္အခ်က္မ်ား၄။       ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းႏွင့္ Southern Weekend(China)ဟု ေဖၚျပထားေသာ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ ေရးသားေဖၚျပခ်က္မ်ားအား Internet စာမ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေဖၚျပထားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါတို႔ကို စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ျဖစ္ပါသည္-
(က) အဆိုပါေရးသားေဖၚျပခ်က္မ်ားသည္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေအာင္သိန္းလင္း၏ အမွန္တကယ္ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဖၚျပထားျခင္း ဟုတ္/မဟုတ္။
(ခ)     ေျပာၾကားခ်က္မ်ားတြင္ ပါတီစည္းကမ္းႏွင့္ၿငိစြန္းေနေသာအခ်က္မ်ားပါရွိျခင္း ရွိ/မရွိ။


စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၅။       စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕သည္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းထံမွ ထြက္ဆိုခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုး ေစလွ်က္ ရယူၿပီး ပူးတြဲ(က)အတုိင္းတင္ျပပါသည္။
၆။       အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရးသားေဖၚျပခဲ့ေသာ ေအာက္ပါဂ်ာနယ္(၃)ေစာင္မွ တာ၀န္ရွိ သူမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Hotel Yangon တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၃)ရက္၌ ေတြ႕ဆုံၿပီး စစ္ေဆး ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။
          (က) Weekly Eleven ဂ်ာနယ္
                 (၁) Eleven Media Group CEO ဦးသန္းထြဋ္ေအာင္
                 (၂) Weekly Eleven အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေ၀ၿဖိဳး
          (ခ)  ေမာ္နီတာဂ်ာနယ္
                 (၁) CEO ဦးျမတ္ခိုင္
          (ဂ)  သံေတာ္ဆင့္ဂ်ာနယ္
                 (၁) ဦးဆန္း၀င္းထြန္း(တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာ)
                 (၂) ဦးျပည့္စုံထြန္း(သတင္းအယ္ဒီတာ)


၇။       Weekly Eleven ဂ်ာနယ္သုိ႔ စစ္ေဆးေမးျမန္းခ်က္

 
(က) စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မွရွင္းလင္းေျပာၾကားခ်က္။                     ဦးေအာင္သိန္းလင္းႏွင့္ Southern Weekend(China)တို႔ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းေရးသားေဖၚျပခ်က္အေပၚ ဂ်ာနယ္မ်ား တြင္ ေဖၚျပထားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလို၍ ေခၚယူေမးျမန္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီသည္ ပါတီစတင္ဖြဲ႕စည္းစဥ္ကတည္းက ပါတီဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ ပါတီ၏ မူ၀ါဒ၊ သေဘာထားမ်ားေဖၚျပၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း။ ပါတီ၏ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ လြတ္လပ္ၿပီး တက္ၾကြသည့္ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒကို က်င့္သုံးေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးမူႀကီး(၅)ခ်က္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံေရးကို က်င့္သုံးလွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းမွ ``ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ကိုလည္း မယုံဘူး။ ကုလသမဂၢ ကိုလည္းမယုံဘူး။´´ဟု Southern Weekend(China)မွ တ႐ုတ္လိုေဖၚျပခ်က္ကို အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ဆိုၿပီး ၎မွျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဂ်ာနယ္အခ်ိဳ႕တြင္ေဖၚျပခဲ့ေၾကာင္း၊ အလားတူ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးအေပၚ ေျပာဆိုခဲ့သည့္ေဖၚျပခ်က္မွာလည္း အမွန္တကယ္ေျပာဆိုခဲ့ပါက ပါတီ၏မူ၀ါဒႏွင့္ကြဲလြဲေနေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ျမစ္ဆုံကိစၥ ေျပာဆိုခ်က္ဟုေဖၚျပထားျခင္းမွာလည္း အမွန္တကယ္ေျပာဆိုခဲ့ပါက ပါတီ၏သေဘာ ထားႏွင့္ကြဲလြဲေနေၾကာင္း၊ အဆိုးဆုံးမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ အျမင္ကို ေျပာၾကားရာ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လူထုမွလိႈက္လွဲစြာေထာက္ခံအားေပးေနၾက ျခင္းမွာ ``လူေတြက Crazy ျဖစ္ေနၾကတာပါ။ လူႀကိဳက္မ်ားရျခင္းမွာ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏သမီးျဖစ္လုိ႔ပါ ´´ဟု ေဖၚျပထားေၾကာင္း၊ Crazy ဟူေသာ အဂၤလိပ္စကားကို အခ်ိဳ႕ဂ်ာနယ္က ``လူေတြက႐ူးေနၾကတာပါ´´ဟု ဘာသာျပန္ခဲ့ ေၾကာင္း၊ ဤအခ်က္အေပၚတြင္လည္း လူထုမွအထင္မွားအျမင္မွား ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ ဦးေအာင္သိန္းလင္း၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ Southern Weekend(China)က တ႐ုတ္လိုေဖၚျပ၊ ၎ကို အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္၊ ၎ကို ဂ်ာနယ္မ်ားက ျမန္မာလိုျပန္၍ ေဖၚျပထားမႈမ်ား၏ အေျခအေနမွန္ကို သိရွိလိုသျဖင့္ ယခုလိုေတြ႕ဆုံေမးျမန္းရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။


(ခ)   စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မွေမး။                          Weekly Eleven ဂ်ာနယ္တြင္ အဆိုပါ ဦးေအာင္သိန္းလင္း၏ ေျပာၾကားခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထည့္သြင္းေဖၚျပတာရွိပါသလား၊ ရွိလွ်င္ဘယ္ရက္ကလဲ။
       Weekly Eleven ဂ်ာနယ္မွေျဖ။             ထည့္သြင္းေဖၚျပခဲ့ပါသည္။ ၂၅.၇.၂၀၁၂ ရက္ ထုတ္ ဂ်ာနယ္တြင္ျဖစ္ပါသည္။
ေမး။    ေဖၚျပခဲ့သည့္သတင္းကို မည္သည့္သတင္း အေျခအျမစ္(Source)ကရ၍ ေဖၚျပ ခဲ့တာလဲ။
ေျဖ။    Southern China(Weekend)မွ Internet တြင္ တ႐ုတ္လိုတင္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ အင္တာဗ်ဴးကို www.burmanet.org တြင္ Google Translation မွ အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ ေဖၚျပခ်က္အရသိရွိရပါသည္။ အဆိုပါ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္မွ ဂ်ာနယ္က ျမန္မာလိုဘာသာျပန္၍ ထုတ္ေ၀ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေမး။    ျမစ္ဆုံဆည္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ Southern Weekend(China)၏ ေဖၚျပခ်က္ အေပၚ မည္သုိ႔ျမင္ပါသလဲ။
ေျဖ။    တ႐ုတ္သတင္းစာႏွင့္ဂ်ာနယ္မ်ားသည္ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ဘက္ေတာ္သားမ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္အစိုးရအေနျဖင့္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကို အရမ္းျပန္လုပ္ခ်င္ေန သျဖင့္ ျမစ္ဆုံဘက္ကိုလမ္းေၾကာင္းႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြလွ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရအေပၚ အေနာက္ႏွင့္ဆက္ဆံ ၿပီး သူတုိ႔ကိုဖယ္ေနသည္ဟု ထင္ျမင္ရပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ Southern Weelend(China)မွ ျမစ္ဆုံကိစၥအေပၚ ဦးေအာင္သိန္းလင္းအား ဆြဲယူအသုံးခ် ၍ ေမးျမန္းသြားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။
ေမး။    ဂ်ာနယ္က အဂၤလိပ္ဘာသာမွ ျမန္မာဘာသာသို႔ျပန္ရာတြင္ တိက်မႈရွိရဲ႕လား။
ေျဖ။    ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘာသာျပန္တာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတိက်ပါသည္။
ေမး။    အဂၤလိပ္လို Crazy ဟူေသာစကားကို ဂ်ာနယ္က မည္သို႔ဘာသာျပန္ခဲ့ပါသလဲ။
ေျဖ။    ``လူေတြက႐ူးေနၾကတာပါ´´ဟု ဘာသာျပန္ခဲ့ပါသည္။ လူေတြကအ႐ူးေတြဟု ျပန္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ အ႐ူးအမူးျဖစ္သည့္သေဘာျဖင့္ ``႐ူးေနၾကတာပါ´´ဟု ဘာသာျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေမး။    ``႐ူးေနၾကတာပါ´´ဟု ေျပာျခင္းဟာ အ႐ူးဟု မဆိုႏိုင္ဘူးလား။
ေျဖ။    ``႐ူးေနၾကတာ´´လုိ႔ ဘာသာျပန္ရာမွာ ႐ူးသြပ္တယ္လို႔ မဆိုလိုပါ။ ျပည္သူေတြ ဟာအ႐ူးလို႔ ဘာသာျပန္ရင္ေတာ့မွားပါတယ္။ ႐ူးေနၾကတာဆိုရင္ လက္ခံႏိုင္ ပါတယ္။ ဥပမာ ဒီအဆိုေတာ္ကို အရမ္းႀကိဳက္လု႔ိ႐ူးေနၾကတာဆိုျခင္းသည္ အ႐ူးအမူးႏွစ္သက္တာကို ဆိုလိုျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။
ေမး။    တျခားဂ်ာနယ္ေတြမွာေရာ ဘယ္လိုေရးၾကသလဲ။
ေျဖ။    Envoy, Popular စတဲ့ဂ်ာနယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ အ႐ူးအမူးသေဘာပဲ ေရးၾကတယ္ထင္ပါသည္။
ေမး။    ျမစ္ဆုံကိစၥမွာေရာ ဦးေအာင္သိန္းလင္း၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို ဘယ္လိုေဖၚျပခဲ့ပါ သလဲ။
ေျဖ။    ျမစ္ဆုံကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ Southern Weekend(China)၏ ေဖၚျပခ်က္ပါ ဦးေအာင္သိန္းလင္းေျပာခဲ့သည္ဆိုသည့္အတုိင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတတစ္ဦးရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ပါ။ လႊတ္ေတာ္၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္မဟုတ္ပါ။ ``ျမစ္ဆုံဆည္ကို မျဖစ္ မေနျပန္လည္တည္ေဆာက္ရမည္´´ဟု ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။
ေမး။    သမၼတတစ္ဦးတည္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟုတ္ရဲ႕လား။
ေျဖ။    လႊတ္ေတာ္မွာလည္း ကၽြန္ေတာ့အထင္ေတာ့ အဆိုတင္သြင္းၿပီး ၀ိုင္းေထာက္ခံ ၾကတယ္လို႔ထင္ပါသည္။(ဦးသိန္းေဆြမွ အဆိုကို မိမိကအေရးေပၚတင္သြင္းခဲ့ၿပီး အမ်ားစုမွေထာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားပါသည္။)
ေမး။    ဂ်ာနယ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူတစ္ဦးက သုံးသပ္သည္ဆိုၿပီး``သူတို႔ထပ္ႏိုင္ ရင္ ဒီျမစ္ဆုံဆည္ကို မျဖစ္မေနေဆာက္မယ္လို႔ ဦးေအာင္သိန္းလင္းကဆိုရင္ ၂၀၁၅ အတြက္အေျဖကထြက္ၿပီးသားပဲေပါ့။ ျပိဳင္စရာေတာင္မလိုေတာ့ပါဘူး´´ ဟု ေဖၚျပထားျခင္းမွာ ဘာကိုရည္ရြယ္ပါသလဲ။
ေျဖ။    အဲဒါကေတာ့ အမွန္အတုိင္းေျပာရရင္ ေစတနာနဲ႔ေျပာတဲ့စကားပါ။ ဦးေအာင္သိန္းလင္းရဲ႕စကားဟာ ပါတီရဲ႕အာေဘာ္ဆိုရင္ ပါတီသိပ္နစ္နာႏိုင္တဲ့ အတြက္ သတိေပးေဖၚျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ေမး။    Southern Weekend(China)အေပၚ ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။
ေျဖ။    တ႐ုတ္စာနယ္ဇင္းထဲမွာ ဒီဂ်ာနယ္ဟာ အႀကီးတန္းအဆင့္ထဲပါတယ္လို႔ သိရပါ တယ္။ ဂ်ာနယ္ရဲ႕သတင္းေထာက္ဟာ မ႐ိုးသားဘူးလို႔ျမင္ပါတယ္။ သူလိုခ်င္ တာကိုဆြဲၿပီးေမးျမန္းသြားတဲ့အျပင္ ျမစ္ဆုံကိစၥကိုအေျခခံၿပီး အစိုးရနဲ႔ပါတီ အေပၚ သိကၡာက်ေအာင္လုပ္တယ္လို႔ထင္ပါတယ္။
 

၈။       ေမာ္နီတာဂ်ာနယ္သို႔စစ္ေဆးေမးျမန္းခ်က္

 
          (က)    အပိုဒ္ ၇(က)ပါအတိုင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။
(ခ)     စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မွေမး။            ဂ်ာနယ္တြင္ ဦးေအာင္သိန္းလင္း၏ ေျပာၾကား ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထည့္သြင္းေဖၚျပတာရွိသလား၊ ရွိလွ်င္ဘယ္ရက္ကလဲ။
ဂ်ာနယ္မွေျဖ။  ထည့္သြင္းေဖၚျပခဲ့ပါသည္။(၂၉.၇.၂၀၁၂)ရက္ထုတ္ဂ်ာနယ္တြင္ ျဖစ္ပါသည္။
ေမး။    ေဖၚျပခဲ့သည့္သတင္းကို မည္သည့္သတင္း အေျခအျမစ္(Source)ကရ၍ ေဖၚျပခဲ့တာလဲ။
ေျဖ။    ဒီသတင္း Internet မွာပါလာၿပီး အေစာႀကီးကတည္းကျပန္႔ေနတာျဖစ္ပါသည္။ Weekly Eleven မွာေဖၚျပခဲ့လို႔ စာေပစိစစ္ေရးကခြင့္ျပဳသည့္သေဘာရွိပါသည္။ Internet ကရသည့္ သတင္းအေျခအျမစ္ကတဆင့္ ေဖၚျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေမး။    Internet က တ႐ုတ္ဘာသာေဖၚျပခ်က္ကိုယူၿပီး ေဖၚျပသလား၊ အဂၤလိပ္ ဘာသာျပန္ကတဆင့္ ေဖၚျပတာလား။
ေျဖ။    တ႐ုတ္ကေန အဂၤလိပ္လိုျပန္ရာမွာ မွားေနသလားလို႔ မိမိဂ်ာနယ္ရွိ တ႐ုတ္စာ ကၽြမ္းက်င္ေသာကေလးမ်ားကို ေလ့လာခိုင္းခဲ့ပါသည္။ တ႐ုတ္လိုေရာ အဂၤလိပ္ လိုေရာယူ၍ ေဖၚျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေမး။    They are crazy ဆိုေသာစကားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဂ်ာနယ္တြင္ မည္သုိ႔ေဖၚျပခဲ့ ပါသလဲ။
ေျဖ။    ဒါကေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕အ႐ူးအမူးျဖစ္မႈေၾကာင့္ပါဟု ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။
ေမး။    အဂၤလိပ္ဘာသာ Crazy ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကို တ႐ုတ္ဘာသာမွာဘယ္လိုေဖၚျပထား ပါသလဲ။
ေျဖ။    တ႐ုတ္လိုမွာေတာ့ စိတ္ခံစားမႈ နဲ႔ ႐ူးသြပ္တယ္လို႔ ဆိုလိုပါတယ္။
ေမး။    ဒါဆိုရင္ အ႐ူးေတြလို႔ဘာသာျပန္တာမွားတာေပါ့။
ေျဖ။    ဟုတ္ပါတယ္။ အ႐ူးေတြလို႔ဘာသာျပန္ရင္ ဘာသာျပန္တဲ့လူ လြဲပါတယ္။
ေမး။    ဦးေအာင္သိန္းလင္းအေနနဲ႔ ရန္ကုန္ကို တ႐ုတ္မ်က္စိကုအဖြဲ႕နဲ႔ပါလာတဲ့ Southern Weekend(China)သတင္းေထာက္နဲ႔ စာရင္းေသာက္ရင္း အလြတ္ ေျပာတာကို ဂ်ာနယ္ထဲထည့္ Internet ကထုတ္တာမ်ိဳးလုပ္ျခင္းဟာ စာနယ္ဇင္းသေဘာအရလုပ္ခြင့္ရွိပါသလား။
ေျဖ။    စာနယ္ဇင္းသေဘာအရ အလြတ္ေျပာတာကို ေရးခြင့္၊ ထုတ္ခြင့္မရွိပါ။ ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္း(Interview)လုပ္ပါမယ္လို႔ ေျပာၿပီးမွသာ ေရးခြင့္ထုတ္ခြင့္ ရွိပါတယ္။
ေမး။    ယခုကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး Southern Weekend(China)အေပၚ ဘယ္လိုျမင္ပါ သလဲ။
ေျဖ။    ဂ်ာနယ္သတင္းေထာက္ဟာ သူလုိခ်င္တာဆြဲၿပီး ေမးျမန္းခဲ့တဲ့အျပင္ အလြတ္ ေျပာတာကို ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့အတြက္ ဥပေဒနဲ႔မညီညြတ္ဟု ထင္ျမင္ယူဆ ပါတယ္။
၉။       သံေတာ္ဆင့္ဂ်ာနယ္သို႔ စစ္ေဆးေမးျမန္းခ်က္
          (က) စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မွ အပိုဒ္ ၇(က)ပါအတိုင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။
(ခ)  စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မွေမး။      ဂ်ာနယ္တြင္ ဦးေအာင္သိန္းလင္း၏ ေျပာၾကားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထည့္သြင္းေဖၚျပတာရွိသလား၊ ရွိလွ်င္ဘယ္ရက္ကလဲ။
ဂ်ာနယ္မွေျဖ။     ထည့္သြင္းေဖၚျပခဲ့ပါသည္။(၂၈.၇.၂၀၁၂)ရက္ထုတ္ဂ်ာနယ္တြင္ ျဖစ္ပါ သည္။
ေမး။      ေဖၚျပခဲ့သည့္သတင္းကို မည္သည့္သတင္းအေျခအျမစ္(Source)က ရ၍ ေဖၚျပ ခဲ့တာလဲ။
ေျဖ။       Internet ႏွင့္ Facebook ေတြမွာစေတြ႔ၿပီး ေဖၚျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ Eleven Media Group ကအေစာဆုံး ျမန္မာလိုေဖၚျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ေမး။      Internet က တ႐ုတ္ဘာသာေဖၚျပခ်က္ကို ယူသလား၊ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္က တဆင့္ယူၿပီး ေဖၚျပတာလား။
ေျဖ။       အဂၤလိပ္လိုမွတဆင့္ ဘာသာျပန္ေဖၚျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ေမး။      အဂၤလိပ္လိုမွာ Crazy လို႔သုံးႏႈန္းတာလား။
ေျဖ။       They are crazy လို႔သုံးထားတာေတြ႕ရပါတယ္။
ေမး။      Crazy ကို ျမန္မာလိုဘယ္လိုဘာသာျပန္သလဲ။
ေျဖ။       အ႐ူးအမူးႏွစ္သက္ျခင္း၊ စြဲလန္းျခင္းလို႔ ျပန္ပါတယ္။
ေမး။      ဒီသတင္းအေပၚ ပါတီရဲ႕သေဘာထားေၾကညာခ်က္ကိုေရာသိၿပီးၿပီလား။
ေျဖ။       သိၿပီးပါၿပီ။ ဂ်ာနယ္မွာလည္းေဖၚျပခဲ့ပါတယ္။


စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္

 ၁၀။     တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ Southern weekend(China)စာေစာင္ပါ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ သတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးေအာင္သိန္းလင္းႏွင့္ Weekely Eleven၊ ေမာ္နီတာ၊ သံေတာ္ဆင့္ ဂ်ာနယ္မ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထြက္ဆိုခ်က္မ်ား အရ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မွ ေအာက္ပါအတုိင္း ထင္ျမင္ယူဆပါသည္-


(က) ဦးေအာင္သိန္းလင္းသည္ Southern Weekend(China)စာေစာင္မွ သတင္းေထာက္အား အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သတင္းအျဖစ္ ထည့္သြင္းေဖၚျပျခင္း ျပဳမည္/မျပဳမည္ကိုလည္း မသိရွိခဲ့ပါ။
(ခ)   စာေစာင္တြင္ပါရွိသည့္ ေရးသားေဖၚျပထားခ်က္မ်ားမွာ ဦးေအာင္သိန္းလင္း၏ ေျပာၾကား ခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေယဘူယ်အားျဖင့္ မွန္ကန္သည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

 


Readmore »

ရခိုင္ျပည္နယ္ ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ "စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္" ကို ႏို္င္ငံေတာ္သမၼတ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ျပီ

၂၀၁၂ ေမလႏွင့္ ဇြန္လမ်ားတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္အမွန္ ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းသည္႕ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ (၅၈/၂၀၁၂) ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံးမွ ယေန႕ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါသည္။

 ယင္း "စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္" တြင္
  ဥကၠဌ
၁။ ေဒါက္တာမ်ဳိးျမင့္ ( သမိုင္းပညာရွင္၊ ညႊန္ခ်ဳပ္(အျငိမ္းစား))
 အတြင္းေရးမွဴး 
 ၂။ ေဒါက္တာေက်ာ္ရင္လႈိင္( Myanmar Egress )

အဖြဲ႕၀င္မ်ား 

၃။  သိကၡာေတာ္ရ ဆရာေတာ္ ဦးေက်ာ္ညြန္႕( ဂ်ပ္ဆင္ဘုရားေက်ာင္း)၊
၄။  သိကၡာေတာ္ရ ဆရာေတာ္ ဦးေစာမာေဂႀကီး (ျမန္မာဘက္(ပ္)တစ္(စ္)ကြန္ဗင္းရွင္း)
၅။   ဦးသိန္းထြန္း( စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္)
၆။   ဆရာ ေမာင္၀ံသ(စာနယ္ဇင္း)
၇။   အႏုပညာရွင္ ဇာဂနာ( ဟာသ လူပ်က္)
၈။  ဦးခြန္ထြန္းဦး(SNLD ဥကၠဌ)
၉။  ေဒၚသန္းသန္းႏု(ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ) )
၁၀။  ဦးခင္ေမာင္ေဆြ ( NDF ဥကၠဌ)
၁၁။  ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ (ရခုိင္တိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ )
၁၂။  ဦးေအးသာေအာင္ (ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ )
၁၃။  ဦးကိုကိုႀကီး (၈၈မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ႔ )
၁၄။  ေဒါက္တာ ရင္ရင္ႏြယ္ ( UMFCCI )
၁၅။   ေဒါက္တာဆလိုင္းမူးက်ဳံးလ်န္ (ႏိုင္ငံတာဥပေဒကၽြမ္းက်င္သူ)
၁၆။   ဦးတင္ေအာင္မိုး (သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပညာရွင္)
၁၇။   ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး (ဗဟုဖြံံ႕ျဖဳိးေရးအဖြဲ႕)
၁၈။  ေဒၚ၀ါ၀ါထြန္း(မန္မာအမ်ဳိးသမီးစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္း)
၁၉။  ေဒၚဂ်ာနန္ (ငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္း )
၂၀။  ဦးထြန္းေအာင္ခ်ိန္ ( ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္)
၂၁။  ဟာဂ်ီ ဦးညြန္႕ေမာင္သွ်ိန္ (အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္)
၂၂။ ဟာဂ်ီ ဦးတင္ေမာင္သန္း   (အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္)
၂၃။  ဟာဂ်ီ ဦးလွ၀င္း (ျမန္မာမြတ္စလင္အမ်ဳိးသားေရးရာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ )
၂၄။  ဦးေက်ာ္ခင္ (ျမန္မာမြတ္စလင္အမ်ဳိးသားေရးရာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ )
၂၅။  ဟာဂ်ီ ဦးျမင့္ထြန္း(  ျမန္မာမြတ္စလင္လူငယ္မ်ား(ဘာသာေရး)အဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
၂၆။  ဦးလွ၀င္း ( ျမန္မာမြတ္စလင္လူငယ္မ်ား(ဘာသာေရး)အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ )
 ၂၇။  ေဒါက္တာလွထြန္း(သနႏၱရဓမၼပါလက(ဟိႏၵဴ)အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ )

 ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရတို႕အေနျဖင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ လုံျခဳံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

 အစီရင္ခံစာကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႕ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႕ အေရာက္ တိုက္ရိုက္အစီရင္ခံတင္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာ အျပည့္အစုံအား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး ၀က္ဘ္ဆိုက္မွ ေအာက္ပါ လင့္တြင္ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါျပီ။

 http://www.president-office.gov.mm/briefing-room/daily-news/
________________________________________________________________________
Readmore »

မေလးရွားက ျမန္မာေတြကို ကုလားေတြသတ္ေအာင္ ၾကိဳးကိုင္ေပးေနတဲ့ လူတစ္ဦး

မေလးရွားနိုင္ငံတြင္ ကုလားမ်ားမွ ျမန္မာမ်ားအား သတ္ျဖတ္မွူကို တိုက္တြန္းေနသူ ၊ ေနာက္ကြယ္မွ စနစ္တက် ၾကိဳးကိုင္ေနသူမွာ ေဒါက္တာ ကိုိကုိၾကီး ဆိုသူျဖစ္ျပီး အသတ္ခံရသူမ်ား အသက္အႏၱရာယ္ျခိမ္းေျခာက္ခံရသူမ်ားႏွင့္ ေျခာင္းရိုက္ ဓါးထိုးခံရသူမ်ားမွာ ၄င္းနွင့္ ဘဂၤလီကိစၥႏွင့္ စကားမ်ားျခင္း ရန္ျဖစ္ျခင္း အြန္လိုင္းတြင္ ျပႆနာတတ္ဖူးျခင္း ရွိသူမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။ ကုလားမ်ားအား ျမန္မာ တို႔၏ အလုပ္ေနရာ အေဆာင္မ်ား အိမ္ခန္းမ်ား အလုပ္ျပန္ အလုပ္သြားခ်ိန္မ်ားကို စာရင္းျပဳစုကာအာပတ္လြတ္ စီစဥ္ေပးေနသူလည္းျဖစ္သည္ ။ထို႔ေၾကာင့္ မေလးရွားေရာက္ျမန္မာမ်ားမွ ထိုသူအား မိမိနည္း မိမိဟန္ျဖင့္ ၾကဥ္ သြားၾကပါရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းၾကီးမွ ေက်ာင္းသားအား
အာပတ္လြတ္ေျပာသည့္နည္းျဖင့္ လမ္းညြန္လိုက္ပါသည္ ။ယခု သူ၏ ေဖ့ဘုတ္ ပရိုဖိုင္အား ျပပါမည္ ။

 ဒီပံုကေတာ့ သူ႔ရဲ့ ျခိမ္းေျခာက္မွူပံုစံတစ္ခုျဖစ္ပါသည္ ။သူဟာ မေက်နပ္ေသာ ျမန္မာဆိုလွ်င္ ေနရပ္လိပ္စာ
စံုစမ္းကာ မေလးရွားမွ ဟု ေသခ်ာလွ်င္ ဖုန္းဆက္၍ တသြယ္ မက္ေဆ့ပို႔၍ တစ္နည္း အသက္အႏၱရယ္ ျခိမ္းေျခာက္တတ္ပါသည္ ။ထူးဆန္းသည္မွာ ထိုသို႔ ျခိမ္းေျခာက္ခံရသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္
ျခိမ္းေျခာက္ခံရသူသည္ ကုလားမ်ား၏ ဒုကၡေပးျခင္းကို ခံၾကရသည္ခ်ည္းျဖစ္သည္ ။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္၏ အေၾကာင္းမ်ား ေနာက္ခံကိစၥမ်ားကို တတ္နိုင္သမွ် ေဖာ္ထုတ္ျပီး အမ်ိဳးယုတ္တို႔ သြားရာလမ္းကို
မိမိတို႔နည္း မိမိတို႔ဟန္ျဖင့္ ပို႔လိုက္ၾကပါဟု တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။ ယခုလည္း အမ်ိဳးသမီး ၃ ဦးဆီကို မက္ေဆ့မ်ားႏွင့္ ဖုန္းမ်ားဆက္၍ ျခိမ္းေျခာက္ထားပါသည္။။မၾကာခင္ အသက္အႏၱရာယ္ ၾကံဳနိုင္ပါသည္ ။။
မေလးရွားမွ ညီအကိုေမာင္ႏွမ မ်ား စည္းလံုးမွူ နည္းသလား ။ေသြးေၾကာင္ပါသလား ။ကြ်န္ုပ္တို႔ကေတာ့
လမ္းစ ႏွင့္ သဲလြန္စ ေပးလိုက္ျပီ ။သင္တို႔ဆီမွ သတင္းေကာင္းကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါသည္ ။
Readmore »

Aug 16, 2012

၁၉၈၂ ခုႏွစ္ နိုင္ငံသားျဖစ္မွူ ဥပေဒ(PDF file)

Readmore »

ဒကာမ နဲ႔ Kissing ရိုက္..ေပါင္ကိုပြတ္..ခ်ဲဂဏာန္းေပး.ဒါလား ရဟန္း

မႏၱေလးတိုင္း ၊ ရမည္းသင္းျမိဳ႔နယ္ ရွိ သက္ၾကားအို ရဟန္းတစ္ပါးသည္ သာသနာ ကို အေရျခံဳျပီး ၄င္း၏
တဏွာေၾကာမီး အတြက္ ခ်ဲထီ ဂဏာန္း ဝါသနာ ပါေသာ ခပ္တံုးတံုး ခပ္ႏံုႏံု ေသာက္ရွက္ ကင္းမဲ့ေသာ မိ္န္းမတို႔ႏွင့္ သမီးရီးစားသဖြယ္ ခါးဖက္ ၊ နိုု႔ကိုင္ ၊ ႏွဳတ္ခမ္းခ်င္းေတ့စုပ္ နမ္းကာ  ေပါင္ပြတ္ေနျပီး ခ်ဲဂဏာန္း
မ်ားေပးေနလွ်က္ရွိပါသည္ ။ညဥ့္နက္သန္းေခါင္လည္း မိန္းမ မ်ားႏွင့္စည္းကားေနျပီး အခ်ိဳ႔ မာတုဂါမမ်ားဆိုလွ်င္ မနက္မိုးလင္းမွ ဆံပင္ဖို႔းရိုးဖားယားႏွင့္ျပန္သြားၾကေၾကာင္းလည္း သိုးသိုးသန္႔သန္႔ သိရပါသည္ ။ထို႔သို႔ေသာ သာသနာ အဖ်က္သမား ႏွာဗူးေကာင္ၾကီးအိုကို မဟာသံဃာနာယကအဖြဲ႔မွ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား ႏွင့္ သာသနာေရးဝန္ၾကီးဌာန တို႔ ပူးေပါင္းျပီး
သဃၤန္းခြ်တ္ကာ ရဟန္းေဘာင္မွေသာ္လည္းေကာင္း လူ႔ေဘာင္အတြင္းမွာပါ မထားအပ္ေသာ သာသနာဖ်က္ လူငႏြားတစ္ေကာင္ကဲ့သို႔ ဖယ္ရွားေပးနိုင္ပါရန္ တင္ျပလိုက္ပါရပါသည္ ။Readmore »

Aug 15, 2012

လက္နက္အျပည့္နဲ႔လာတဲ့ ဘဂၤလီေတြကိုလက္ခံေစခ်င္သလား

ဘဂၤလီဘုတ္ ၂-စီးသည္ ဘဂၤလီအလံမ်ားစိုက္ထူျပီး ရေသ႕ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ကုလားေခ်ာင္းရြာ (ရခိုင္ရြာ) သို႕ ခ်ဥ္းကပ္လာခဲ႕ပါသည္။ ယင္းဘုတ္၂-စီးတြင္ ဘဂၤလီ ၂၀ ခန္႕ လိုက္ပါလာျပီး၊ ေသနတ္မ်ားလည္း ပါလာခဲ႕သည္။ ကုလားေခ်ာင္းရြာသို႕ အေရာက္တြင္ ကုလားေခ်ာင္းေက်းရြာ ကင္းအဖြဲ႕နွင္႕ တိုးျပီး ဘဂၤလီမ်ားက စတင္ပစ္ခတ္ခဲ႕ပါသည္။ ကုလားေခ်ာင္းေက်းရြာရွိ္ မုဆိုးမ်ားမွလည္
း ယမ္းေထာင္းေသနပ္ျဖင္႕ ခုခံ ပစ္ခတ္ခဲ႕ပါသည္။ အေသအေပ်ာက္ လံုး၀ မရွိခဲ႕ပါ။

သို႕ေသာ္ ယင္းဘုတ္ ၂-စီးအနက္ တစ္စီ (လူမပါ) ကို ေဒသခံ ေက်းရြာသားမ်ားမွ ဖမ္းဆီး၍ ၁၅-၈-၂၀၁၂ ေန႕ နံနက္တြင္ ရေသ႕ေတာင္ ရဲစခန္းသို႕ ပို႕ေဆာင္ေပးခဲျပီး၊ က်န္ဘုတ္ တစ္စီးမွာလြတ္ေျမာက္သြားခဲ႕ပါသည္။ ထြက္ေျပးသြားခဲ႕ေသာ ဘဂၤလီအခ်ိဳ႕ မွာ ေသနတ္မ်ားျဖင္႕ ေမယုေတာင္ေပၚသို႕ တက္ေျပးသြားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
Readmore »

ကေလး အေဖ ဘယ္သူလဲ

၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလက ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွာ နာမည္ၾကီးသြားတဲ့ မွုခင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဝမ္းနည္းဝမ္းသာ ျဖစ္ရ တယ့္ ျဖစ္ရပ္မွန္ ဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ္ျဖစ္ပါတယ္။

တရားရုံးတစ္ရုံးက အမိန္႔တစ္ခုခ်စရာရွိေနပါတယ္။ အမႈကဒီလိုပါ။ ဂ်ာမနီမွ အလွမယ္ တစ္ေယာက္ကို လက္ထပ္ခဲ့တဲ့ အသက္ ၂၉ ႏွစ္အရြယ္ Soupolos ဟာ သားသမီးလုိခ်င္ေပမယ့္ မိမိကိုယ္တိုင္က အၿမဳံျဖစ္ေနလို႔ ကေလးမရႏိုင္ဘူး ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္တုိင္ကလည္း ကေလ
းလုိခ်င္၊ ဇနီးျဖစ္သူက လည္း ဝမ္းနည္းေနရတဲ့အတြက္ မိန္းမရဲ႕ လိုအင္ဆႏၵကိုျဖည့္ ဆည္းေပးဖုိ႔ အိမ္ေဘးက သူငယ္ခ်င္း အသက္ ၃၄ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးအေဖ Frank Maus ကို အလုပ္ အပ္ပါတယ္။

ယင္းအလုပ္ကေတာ့ သူ႔မိန္းမ အလွမယ္ေလးကို တစ္ပတ္သံုးၾကိမ္ အတူေနခြင့္ေပးတဲ့အျပင္ ေဒၚလာ ၂၅၀၀ ေပးရပါတယ္။ 
 


သားသမီးႏွစ္ေယာက္ရွိတဲ့ ကေလးအေဖ Frank Maus ရဲ႕ မိန္းမကလည္း ဒီလိုလုပ္တာကို မႀကိဳက္ေပမယ့္ “ငါဒီအလုပ္ေတြ မလုပ္ခ်င္ပါဘူးမိန္းမရာ ပိုက္ဆံေၾကာင့္ပါ” လို႔ဇနီးကို ေခ်ာ့ေမာ့ ထားသတဲ့။ ဒါနဲ႔...စာခ်ဳပ္သက္တမ္း ၆ လ အတြင္း တပတ္သုံးႀကိမ္နဲ႔ မွန္မွန္ႀကိဳးစား လာလိုက္တာ ၇၂ ႀကိမ္နဲ႔ ၆ လသာ ျပည့္သြားတယ္။ ကံဆိုးစြာပဲ အလွမယ္ေလး ကိုယ္ဝန္မရခဲ့ပါ။

ဒါနဲ႔ ကေလးဖေအ Frank Maus ကို စစ္ေဆးၾကည့္လိုက္ေတာ့ သူလည္း အျမံဳျဖစ္ေနပါတယ္။ အလွမယ္ ေယာက်္ားက စိတ္ဆိုးၿပီး တရားစြဲခဲ့ပါတယ္။ Frank Maus ကလည္း သူ "စြမ္းသေလာက္ ႀကိဳးစားမယ္လို႔ပဲေျပာခဲ့တာ... ကေလးရေစ့ရမယ္လို႔ အာမ မခံခဲ့ဘူး" ဆိုၿပီး ေအးေအးေဆးေဆး တရား ရင္ဆိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ အားလုံးက အံ့အားသင့္ခဲ့ေပမယ့္ တစ္ေယာက္ကေတာ့ မအံ့ၾသဘဲ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ Frank Maus ရဲ႕ ဇနီးသည္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သားသမီး ႏွစ္ေယာက္ထြန္းကားေနတဲ့ Frank Maus က အျမံဳဆုိေတာ့ ကေလးအေဖက ဘယ္သူပါလဲ။ 
_________________________________________________________________________
Readmore »

ဖန္တီးလုပ္ႀကံထားတဲ့ ဓါတ္ပုံေတြ အသုံးျပဳျပီး သတင္းအမွား ထုတ္လႊင့္ျခင္း မျပဳရန္ ျပည္ပအေျခစိုက္ တာလီဘန္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ေၾကညာ

ဗုဒၵဘာသာနဲ႕ မူဆလင္ အုပ္စုေတြအၾကား ပဋိပကၡေတြ ပိုမိုႀကီးမား လာေအာင္ တာလီဘန္ေတြ ပါ၀င္ေနတဲ့ ဓါတ္ပုံေတြကို တစ္လြဲအသုံးခ်ျပီး ေဆာင္ရြက္ေနတာေတြ မျပဳလုပ္ဖို႕၊ ဒီဓါတ္ပုံေတြကို ကမၻာ တစ္၀ွမ္းရွိ သတင္းမီဒီယာမ်ားအေနနဲက အသုံး မျပဳၾကဖို႕လည္း တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

တာလီဘန္ ဘုန္းႀကီးေတြ ပါ၀င္ေနတဲ့ ဒီဓါတ္ပုံေတြကို မူဆလင္ႏိုင္ငံေတြက ၀က္ဘ္ဆိုက္ေတြမွာ ျဖန္႕ျဖဴးေနတာ ျဖစ္ျပီး အဓိကအားျဖင့္ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ျဖစ္စဥ္ေတြကို သတင္းတင္ျပရာမွာ လူေသအေလာင္းေတြေရွ႕မွာ တာလီဘန္ ဘုန္းႀကီးေတြ မတ္တပ္ရပ္ေနတဲ့ ဓါတ္ပုံေတြ အသုံးျပဳ ေဖာ္ျပေနၾကေၾကာင္း၊ ယင္းဓါတ္ပုံမ်ားမွာ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧျပီလ ၁၄ ရက္ေန႕က တိဗက္အေရွ႕ပိုင္း Kyegudo (Yushul) မွာ ေျမငလ်င္လႈပ္ခတ္ခဲ့စဥ္က ရိုက္ကူးထားတဲ့ ဓါတ္ပုံမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း Central Tibetan Administration က ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မဟုတ္တဲ့ အျခားႏုိင္ငံက ျဖစ္စဥ္ေတြ ဓါတ္ပုံေတြကို အသုံးျပဳျပီး ပုံႀကီးခ်ဲ႕ သတင္းျဖန္႕ေနတဲ့ အင္တာနက္သတင္းေတြ အေၾကာင္းကို တူရကီႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးနဲ႕ ေတြ႕ဆုံစဥ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ Central Tibetan Administration ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ရဲ႕ ေၾကညာခ်က္ဟာ ဒီေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ ျဖစ္ေပၚေနတာ မွန္ကန္ေနေၾကာင္း သက္ေသျပေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
The exile Tibetan administration has expressed concerns over the misuse of photographs showing Tibetans to provoke conflict between the Buddhist and Muslim communities.

Following reports of recent clashes between Buddhists and Rohingya Muslims in Myanmar, certain sections of the media as well as social websites have portrayed photographs involving Tibetans to misinform the public and to lead a hate campaign.

The recent ethnic clashes in the Indian northeastern state of Assam have raised further tensions.

The Dharamshala based Central Tibetan Administration in a release yesterday said it was “deeply disturbed and concerned” over the circulation of a misleading photograph in some section of the media showing Tibetan monks.

The release noted that many websites in the Muslim countries, especially Pakistan have used a photograph of Tibetan monks standing in front of a pile of dead bodies in their reports on the clashes in Myanmar.

“This photo of Tibetan monks was actually taken during their relief work in Kyegudo (Yushul), eastern Tibet, after a devastating earthquake hit the region on 14 April 2010,” CTA clarified. “The Tibetan monks extended remarkable service in the rescue and relief operations at the time.”

http://www.phayul.com/news/article.aspx?article=%27Don%27t+misuse+pictures+to+provoke+tension%2C%27+CTA+appeals&id=31906

________________________________________________________________

Readmore »

ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံ တကၠသိုလ္ တစ္ခုမွ သမၼတဦးသိန္းစိန္အားဂုဏ္ထူးေဆာင္ေဒါက္တာဘြဲ႕ ေပးအပ္ရန္ကမ္းလွမ္း

ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံ၏ တကၠသိုလ္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ Universite de Liege က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား တစ္စိုက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အားဂုဏ္ထူးေဆာင္ေဒါက္တာဘြဲ႕ အပ္ႏွင္းခ်ီးျမႇင့္မည့္အေၾကာင္း သမၼတထံသို႔ တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ သမၼတအေနျဖင့္ လက္ခံမည့္အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိကုိ တကၠသိုလ္ပါေမာကၡႏွစ္ဦးက ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရန္ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း မဂၤလာျမန္မာမွ ဒါ႐ိုက္တာေဒါက္တာဖုန္း၀င္းက ေျပာသည္။ “လက္ခံတယ္ဆိုရင္ အဲဒီအေျဖကို ယူသြားမယ္။ ၿပီးရင္ တရား၀င္ ေၾကညာလုိက္မယ္။ သူတို႔ကေတာ့ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာလာယူဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ အေသးစိတ္ေတြကိုေတာ့ သမၼတနဲ႔ေတြ႕ရင္ သူတုိ႔(ပါေမာကၡေတြ)အေနနဲ႔ ေမးျမန္းဖို႔ရွိတယ္ဟု ေဒါက္တာဖုန္း၀င္းက ေျပာသည္။

 ယင္းတကၠသိုလ္သည္ ဥေရာပတြင္ အဆင့္ ၈၁ ရွိၿပီး ကမၻာ့အဆင့္ ၂၀၀ ေက်ာ္တြင္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည့္ တကၠသိုလ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ တကၠသိုလ္က ကမၻာေက်ာ္ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္ ေတာင္အာဖရိကသမၼတေဟာင္း နယ္လ္ဆင္မင္ဒဲလားႏွင့္ ပါလက္စတိုင္းေခါင္းေဆာင္ ယာဆာအာရာဖတ္တို႔အား ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ေဒါက္တာဘြဲ႕ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဆိုဗီယက္သမၼတေဟာင္း မစ္ေခးလ္ေဂၚဘာေခ်ာ့အားလည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕တြင္ ၁၀ ႀကိမ္ေျမာက္ေနရာ တာ၀န္ယူဖူးသူ မစၥတာ Dominique Strauss Kahn ႏွင့္ အေမရိကန္လူမ်ိဳး အႏုပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Bill Viola တို႔အားလည္း ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႕ ခ်ီးျမႇင့္သည့္ အစဥ္အလာမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။
universite de liege
 ယခုလာေရာက္သည့္ ခရီးစဥ္အတြင္း တကၠသိုလ္မွ အၿငိမ္းစားယူထားသည့္ ပါေမာကၡ Albert Corhay ႏွင့္ ပါေမာကၡ EricHaubruge တို႔အျပင္ အတြင္းေရးမွဴးတစ္ဦးတို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါအဖြဲ႕သည္ ယခုလ ၁၃ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိၿပီး ၁၅ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ သမၼတႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

 ၎အဖြဲ႕ လာေရာက္သည့္ ေလးရက္တာ ခရီးစဥ္အတြင္း စက္မႈတကၠသိုလ္ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္သို႔ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ရရွိမည္ဆိုပါက ေဆးတကၠသိုလ္ႏွင့္ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္တို႔ကိုလည္း သြားေရာက္ရန္ရွိသည္ဟု သိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ John Hopkins တကၠသိုလ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္တို႔ၾကားတြင္ ပညာေရးက႑ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ Center of Excellence (COE) အစီအစဥ္တြင္လည္း ၎တကၠသိုလ္က ပူးေပါင္းပါ၀င္ လုပ္ကိုင္ရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 ပထမဆံုး လာေရာက္သည့္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သို႔ သြားေရာက္ၿပီး COE အစီအစဥ္၌ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို သိရွိႏုိင္ရန္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္သည့္ ခရီးစဥ္အတြင္း အဆိုပါတကၠသိုလ္မွ အဖြဲ႕၀င္မ်ား သမၼတႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဦးစီးေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္အတြက္ မဂၤလာျမန္မာက စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သမၼတအား ဂုဏ္ထူးေဆာင္အပ္ႏွင္းမည့္ တကၠသိုလ္သည္ ၁၈၁၇ ခုႏွစ္တြင္ နယ္သာလန္ဘုရင္ King Wilhlem က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ အစိုးရတကၠသိုလ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ မဟာဘြဲ႕ဘာသာရပ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိၿပီး ပါရဂူဘြဲ႕ေက်ာင္းသား ၁၈၀၀ ေက်ာ္ သင္ယူလ်က္ရွိကာ ေက်ာင္းသားစုစုေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ပညာသင္ၾကားလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
________________________________________________________________________
Readmore »

ပါတီ၀င္ ၂၀၀ ေက်ာ္ NLD ညီလာခံ က်င္းပေရး ေကာ္မတီကုိ ဆႏၵျပေတာ့မည္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႕ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဴပ္ (NLD) တြင္ ခရိုင္ / ျမိဳ႕နယ္ ညီလာခံ က်င္းပေရးေကာ္မတီ ဖဲြ႕စည္းရာ၌ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းမက်ဟု ဆိုကာ ပါတီ၀င္ ၂၀၀ ေက်ာ္က ပါတီ ရုံးေရွ႕ ၌ ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႕တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မည္ဟု ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႕နယ္ NLD မွ ဦးမ်ိဳးလြင္က ေျပာၾကားသည္။

 ... NLD ဗဟို၏ ညြန္ၾကားမႈျဖင့္ တိုင္း ညီလာခံ က်င္းပေရး ေကာ္မရွင္မွ ခရိုင္ /ျမိဳ႕နယ္ ညီလာခံ ေကာ္မရွင္အား ဖဲြ႕စည္းရာတြင္ အမ်ားျပည္သူကို ခ်မျပျခင္း၊ ပါတီ၀င္မ်ား သေဘာဆႏၵပါဘဲ လူတစ္စုက လုပ္ေဆာင္ကာ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးမ်ိဳးလြင္က ေျပာၾကားသည္။ “၂၀ ရက္ေန႕မွာ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ပဲြလုပ္မယ္” ဟု ၎ က ဆိုသည္။ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ရန္ စာကို ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႕တြင္ ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖဲြ႕သုိ႕ အေၾကာင္းၾကားျပီးျဖစ္သည္။

 
 “ ပါတီကို ဆန္႕က်င္တာမဟုတ္ဘူး။ ပါတီထဲမွာရွိတဲ႕ အထက္ပိုင္းလူတစ္စုကို ဆန္႕က်င္တာပါ ” ဟု ဦးမ်ိဳးလြင္က ဆိုသည္။ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ NLD ညီလာခံ က်င္းပေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းမက်ဟုဆုိကာ ပါတီ၀င္အခ်ိဳ႕ ဆႏၵျပမႈ အျပီး ရက္ပုိင္းအၾကာ ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕တြင္ ယင္းသုိ႔ေသာ ျဖစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ေျမာင္းျမျမိဳ႔
NLD ပါတီဝင္မ်ား ၄င္းတို႔ပါတီအား ျပန္လည္ဆႏၵျပျခင္းကို ဤေနရာတြင္ ဖတ္ရွဴနိုင္ပါသည္ ။

 ေကာ့ေသာင္းခရိုင္/ျမိဳ႕နယ္ ေကာ္မရွင္ကို အဖဲြ႕၀င္ ၁၅ ဦးစီျဖင့္ ဖဲြ႕စီးျပီး ခရိုင္ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌေနရာကုိ ေရွ႕ေန ဦးခင္ေဇာ္အား လည္းေကာင္း၊ ျမိဳ႕နယ္ ေကာ္မရွင္ေနရာအတြက္ ဦးေအာင္ေရႊတို႔အား အသီးသီး ေရႊးခ်ယ္ထားသည္ဟု သိရသည္။ ယင္းေကာ္မရွင္မွာ ညီလာခံက်င္းပေရး အတြက္ ယာယီသာဖြဲ႕စည္းမည့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕၀င္စာရင္းကုိ အခ်ိန္မီေပးအပ္ရန္ လိုအပ္သည့္အတြက္ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ခ်မျပႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္းေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္ ဦးေမာင္ေမာင္ဦးက ရွင္းျပသည္။

 “ဗဟိုကလည္း အမ်ားရဲ႕ ဆႏၵယူၿပီးေတာ့ လုပ္ရမယ့္ အေနအထားမဟုတ္ဘူး ထင္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ညႊန္ၾကားတယ္လို႔ ယူဆပါတယ္”ဟု ၄င္းကဆုိသည္။ယင္းမွာ ေအာက္ေျခပါတီဝင္မ်ား သေဘာထားကို
ဒီမိုကေရစီနည္းက်စြာ ေတာင္းယူျခင္း ဆႏၵရယူျခင္းတို႔မရွိပဲ ဗကပ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္ဆန္ အထက္မွခ်ေပးလိုက္ေသာ နိုင္ငံေရးအရာရွိ တစ္ေယာက္တစ္ဖြယ္ မိမိတို႔ ေဒသမ်ားသို႔ေရာက္ရွိလာျပီး
မိမိိတို႔မ်က္ႏွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံုမ်ားႏွင့္ အန္တီစုျခငး္မိုးမြန္ေအာင္ ေျပာတတ္သည္မွ အပ မိမိတို႔နယ္ခံပါတီဝင္မ်ားေလာက္ပင္ နိုင္ငံေရး အေတြးအေခၚႏွင့္လွဳပ္ရွားမွူ ရွိခဲ့သူမ်ားမဟုတ္ၾကေသာ
ေၾကာင့္ ပါတီတြင္းမေက်နပ္မွဴမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္မွာ ၾကာျမင့္ခဲ့ျပီျဖစ္သည္။  ျမိတ္ခရိုင္/ျမိဳ႕နယ္ ေကာ္မရွင္ ဖဲြ႕စည္း တာ၀န္ေပးအပ္ပဲြအခမ္းအနားကုိ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႕၊ ထား၀ယ္တြင္ ခရိုင္ေကာ္မရွင္ဖဲြ႕စည္းျခင္းကုိ ဇူလုိင္ ၃ ရက္ေန႕တြင္ အသီးသီးျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ျမိဳ႕နယ္ ေကာ္မရွင္ကုိ ဇူလိုင္ ၁၇ ရက္တြင္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။ ေကာ့ေသာင္ခရိုင္/ျမိဳ႕နယ္ ေကာ္မရွင္ ဖဲြ႕စည္းတာ၀န္ ေပးအပ္ပဲြ အခမ္းအနား ကို ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႕၊ ေငြလရိပ္ခန္းမတြင္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။

_________________________________________________________________

Readmore »

အစၥလာမစ္ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ျခင္း နိုင္ငံေတာ္ အခမ္းအနားတြင္ေၾကျငာမည့္ မိန္႔ခြန္း(သေရာ္စာ)


အစၥလာမစ္ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ျခင္း နိုင္ငံေတာ္ အခမ္းအနား။ National ceremony of Declaration of Islamic Republic of Burma.
အခုလို အစၥလာမစ္ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ျခင္း အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ အစၥလာမ္၀ိုင္းေတာ္သားမ်ား အားလံုးကို ရွလမ္ လို ့နွုတ္ခြန္းဆက္သပါတယ္။
အခက္အခဲ၊ အေနွာင့္အယွက္ေလးေတြ ရွိခဲ့ေပမဲ့လည္း ေနာက္ဆံုးေတ
ာ့ ျမန္မာနိုင္ငံကိုေအာင္ျမင္စြာ Islamized လုပ္နိုင္ခဲ့ပါျပီ။အခုေတာ့အားလံုး စိတ္ခ်သြားရပါျပီ။
က်ဳပ္တို ့ရိုဟင္ဂ်ာ ေတြခ်ည္းပဲဆို ဒီေလာက္ထိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္နိုင္ခဲ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။
အတူတကြပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့တဲ့ DVB,BBC,IRRAWADDY,MIZZIMA, စတဲ့ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္မ်ားနဲ ့တကြ ျပည္ပက ရိုဟင္ဂ်ာကိစၥမွာ အတူတကြ ပူးေပါင္းပါ၀င္လွုပ္ရွားခဲ့ျကတဲ့ ဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့အစည္းေတြ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းဒီေနရာေျပာျကားလိုပါတယ္။
အာရပ္အဖြဲ ့ခ်ဳပ္က ခိုင္းတဲ့အတိုင္း ခင္ဗ်ားတို ့DVB,BBC,VOA,Irrawaddy,Mizzima ၊အဖြဲ ့အားလံုး ေသေသခ်ာခ်ာ လုွပ္နိုင္ခဲ့ လို ့အခုလို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္နဲ ့Islamized လုပ္နိုင္ခဲ့တာပါ။ ခင္ဗ်ားတို ့အဖြဲ့အစည္းေတြ ကို အာရပ္အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ က ေမြးခဲ့တာသိပ္ကို မွန္ကန္တဲ့ လုပ္ရပ္ပါ။ ခင္ဗ်ားတို ့ကို အာရပ္အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ကေဒၚလာသန္းနဲ ့ခ်ီျပီး ေမြးရၾကိဳး ၊ ကုန္ရၾကိဳး နပ္ပါတယ္။
အစၥလာမ္မစ္ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ၾကီး ထူေထာင္နိုင္ေရး အတြက္ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ျကတဲ့ DVB,BBC,VOA,Irrawaddy,Mizzimaတို ့ရဲ့ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မွုေတြ နဲ ့အတူ ရိုဟင္ဂ်ာ ကို ျမန္မာလူမ်ိဳး ျဖစ္ေအာင္ ဥပေဒျပဌာန္း နိုင္ခဲ့လို ့အခုဆိုရင္ ဘဂၤလီမူဆလင္ သန္း ၇သန္းကို ျမန္မာနိုင္ငံသားအေနနဲ ့ျမန္မာနိုင္ငံထဲသြင္းနိုင္ခဲ့ပါျပီ။
ရိုဟင္ဂ်ာ-ဘဂၤလီ သန္း ၇သန္း နဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းကို ၀င္ေရာက္နွင့္ျပီးသား မြတ္ဆလင္ညီအစ္ကိုမ်ား Muslim brotherhood မ်ား ေပါင္းစပ္ကာ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းကို ၁၂ သန္းေက်ာ္ ထည့္လိုက္နိုင္ခဲ့ပါျပီ
ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းကို ျမန္မာတိုင္းရင္းသားအျဖစ္ ၀င္ေရာက္နိုင္ခဲ့ျပီျဖစ္ေသာ ၁၂သန္းေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရဲ့ မြတ္ဆလင္ေသြးသားေတြဟာ အခုဆိုရင္ အမ်ိဳးဆက္နွစ္ခု မြတ္ဆလင္သားေဖါက္ကာ အခုဆိုရင္ ျမန္မာျပည္လူဦးေရရဲ့ ၆၀% ေက်ာ္ဟာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြ ျဖစ္သြားပါျပီ။ Insha-Allah.
အခုဆိုရင္ ျမန္မာျပည္မွာ အစၥလာမ္ဗလီေပါင္း ၂၀၀၀ နွစ္ေထာင္နီးပါးေဆာက္နိုင္ခဲ့ကာ ျမန္မာျပည္လူဦးေရရဲ့ ၆၀% ေက်ာ္ဟာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြျဖစ္လို ့ျမန္မာနိုင္ငံကို Islamic Republic of Burma လို ့တရား၀င္ ေၾကညာျပီး တရားဥပေဒ ေဘာင္ထဲ က အခုလို အစၥလာမ္မစ္နိုင္ငံ အျဖစ္ထူေထာင္ လာနိုုင္ခဲ့တာျဖစ္ ပါတယ္။
က်န္တဲ့လူနည္းစုျဖစ္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာမ်ိဳးႏြယ္စုေလးမ်ားမွာ လည္း အေရအတြက္အားျဖင့္ မေျပာပေလာက္တဲ့ လူနည္းစု Minority ေတြျဖစ္တဲ့အျပင္
လူနည္းစု ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာမ်ိဳးႏြယ္စု ေလးမ်ားမွ မိန္းကေလးမ်ားကို လည္း က်ဳပ္တို ့မြတ္ဆလင္ေတြ က မယားအျဖစ္ ျပ ုထားလို ့ ေနာက္ေမြးလာမဲ့ မ်ိဳးဆက္မ်ားမွာ ဆိုရင္ အစၥလာမ္ မ်ိဳးဆက္တစ္ခုတည္း အေနနဲ ့ေပါင္းစည္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
တဆက္တည္းမွာ ပဲ အခုလို အစၥလာမ္မစ္ ရွရီးယား ဥပေဒနဲ ့ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အစၥလာမ္မစ္ ျမန္မာ နိုင္ငံေတာ္ၾကီးမွာ အစၥလာမ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဆန္ ့က်င္ကန္ ့ကြက္ ဆႏၵျပေနတဲ ့
မြန္၊ရွမ္း၊ ဗမာစတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ မ်ိဳးႏြယ္စုေလးမ်ား၊ ကရင္၊ခ်င္း ကခ်င္စတဲ့ ခရစ္ယာန္မ်ိဳးႏြယ္စုေလးမ်ား စသည္ျဖင့္
အနည္းငယ္သာ က်န္ေတာ့တဲ့ အသိဥာဏ္ေခါင္းပါးတဲ့...အျမင္က်ဥ္းလွတဲ့ ယဥ္ေက်းမွုနိမ့္တဲ့...အေတြးအေခၚ အျမင္နိမ့္က်တဲ့၊ လူမ်ိဳးစြဲ။ ဘာသာစြဲ ..အသိဥာဏ္ေခါင္းပါးတဲ့ မိစၦာဒိဌိ Kafir
အစြန္းေရာက္ Racists, Neo-fascists, Neo-Nazi, Religious Abuse သမားေတြ ျဖစ္တဲ့ ခရစ္္ယာန္ဘာသာ၀င္၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျမန္မာမ်ိဳးႏြယ္္စုေလးမ်ားကို လည္း
ညီအစ္ကို မြတ္ဆလင္နိုင္ငံမ်ားမွ တာလီဘန္၊ ဟားမတ္စ္၊ အယ္ကိုင္းဒါး၊ ဟစ္ဘိုလာ စတဲ့ အစၥလာမ္မစ္ သာသနာေစာင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားအကူအညီျဖင့္
က်ဴပင္ခုတ္ က်ဴငုတ္မက်န္ ၊ တူရကီရွိ ခရစ္ယာန္အာေမးနီးယားလူမ်ိဳးမ်ား၊ ကက္ရွ္မီးယား ဟိႏၵဴမ်ား၊ ကိုလုပ္သကဲ့သို ့ Ethnic Cleansing လုပ္ကာ အစၥလာမ္မစ္ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ၾကီး ဧ။္ အစၥလာမ္သာသနာ သန္ ့စင္ေရး အတြက္ အနည္းငယ္ က်န္ရွိေနေသး ေသာခရစ္္ယာန္ဘာသာ၀င္၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျမန္မာမ်ိဳးႏြယ္္စုေလးမ်ား ကို Ethnic Cleansing လုပ္ကာ လုိက္လံရွင္းလင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျကညာအပ္ပါတယ္။
ရိုဟင္ဂ်ာ ဘဂၤလီ အေရး အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ျကတဲ့ DVB,BBC,VOA,Irrawaddy,Mizzimaတို ့ရဲ့ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မွုေတြ ကို အာရပ္မြတ္ဆလင္အဖြဲ့ခ်ဳပ္ၾကီးမွအထူးပင္အားရေက်နပ္လွေသာေျကာင့္ စာခ်ဳပ္ပါ ေထာက္ပံ့ေငြေၾကးမ်ား အျပင္
Islamic Rohingya အေရး ကို အခက္အခဲ အေနွာက္အရွက္ေတြျကားထဲကေနမွ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ၾကိဳးစားခဲ့ၾကတဲ့ DVB,BBC,VOA,Irrawaddy,Mizzima စတဲ့ အစၥလာမ္ ၀ိုင္းေတာ္သား မ်ားအားလံုးကို အပိုစု Bonus အျဖစ္ ယူရို ေငြသန္း-၁၀၀၊ Euro 100 Millions အပိုဆုအျဖစ္ခ်ီးျမွင့္ေၾကာင္း အစၥလာမစ္ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ျခင္း နိုင္ငံေတာ္အခမ္းအနား ေန ့မွာ ေျကာျငာအပ္ပါသည္.။
ေျဖာင္း.....ေျဖာင္း.....ေျဖာင္း..........ျပည္ပမွဒီမုိကေရစီလုပ္စားမ်ားDVB,BBC,VOA,Irrawaddy,Mizzima တို ့ရဲ့ ၀မ္းသာလြန္းလို ့ က်တဲ့မ်က္ရည္မ်ား ၾကားမွ လက္ခုပ္သံမ်ား။

( Ko Soe Win သေရာ္ေရးသားဖန္တီးသည္)
_____________________________________________________________________________________________


Readmore »

ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတာ ဒီလိုေကာင္ေတြပဲ


မိမိကိုယ္မိမိ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားဟု ဆိုပါလ်က္ ရခိုင္/

ျမန္မာစကား တစ္ခြန္းမ် မေျပာတက္ရံုမက နားပင္မလည္ေသာ စစ္တေကာင္းေကာလိပ္မွ ၀ိဇၨာဘြဲ႕ ယူခဲ့ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူမ်ား၏ ဖန္ဆင္းရွင္၊ ဖံုညိဳလိပ္ရြာေန အဒူဂါဖါရ္မွသည္ မိမိကိုယ္ မိမိ ေခတ္သစ္ သမိုင္းပညာရွင္ဟု ခံယူထားေသာ ေဇာ္၀င္းထြဋ္ဆိုသူ အထိ ေခတ္အဆက္ဆက္ လန္ၾကဳတ္ ဖန္တီးခဲ့သည့္ ျဖတ္-ညွပ္-ကပ္ ရိုဟင္ဂ်ာ သမိုင္းလိမ္မ်ားကို ျပည္တြင္းျပည္ပ(ႏိုင္ငံျခားသား အပါအ၀င္) သမိုင္း ပညာရွင္မ်ားက ေ၀ဖန္ေခ်ပ ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အဒူဂါဖါရ္ ၏ သမိုင္းလိမ္သည္ ဆရာ ဦးေဖာ္ဇံ၏ ေခ်ပမႈေအာက္တြင္ အရည္ေပ်ာ္က်ခဲ့ၿပီး၊ ေဇာ္၀င္းထြဋ္္၏ သမိုင္းလိမ္သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ရခိုင္သားမ်ား၏ ထိုးႏွက္မႈေအာက္တြင္ ပ်က္စီးခဲ့ရၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ထို႕အျပင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတရားရံုးမွ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူမ်ားကို လူ၀င္မႈဥပေဒအရ ရံုးတင္စစ္ေဆးသည့္အခါကလည္း သူတို႕သည္ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးသာျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုသည့္ လူမ်ိဳးမွာ မရွိေၾကာင္း ၊မိမိကိုယ္မိမိ ခံယူထားျခင္း သာ ျဖစ္ေၾကာင္း တရားရံုးက ဆံုးျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ သို႕ပါလွ်က္ အေနာက္သတင္းသမားမ်ားသည္ အမွန္တရားကို မသိ၍လား၊ သိလ်က္ႏွင့္ အရြဲ႕တုိက္ခ်င္၍လား ဆက္တိုက္ ထုတ္လြင့္ေနၾကသည္ကို မၾကာခဏ ၾကားေနရသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုသူမ်ားအေၾကာင္းကို ျမိန္ေရယွက္ေရ တင္ျပေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ သမိုင္းျဖစ္ရပ္အမွန္ကို ကြယ္၀ွက္ၿပီး အစိုးရဆန္႕က်င္ေရး သတင္းေရစီးေၾကာင္းအတိုင္း ေမ်ာလိုက္ေနၾကပါသည္။ ဤေရစီးေၾကာင္းအတိုင္း ေမ်ာလိုက္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေနေသာ ျပင္သစ္ေန လွေအာင္ဆိုသူသည္ ရိုဟင္ဂ်ာသမိုင္းလိမ္ အခန္းဆက္ကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါသည္။ သို႕ရာတြင္ ဘီဘီစီ၏ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေဒါက္တာေအးခ်မ္း၏ ပိတ္ဆို႕မူကို မေက်ာ္ႏိုင္ေသာ လွေအာင္ သည္ “ဘယ္လူမ်ိဳးဘဲျဖစ္ျဖစ္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ မူဆလင္ေတြ လူ႕အခြင့္အေရးခံစားရရင္ေတာ္
ပါၿပီ” ဟူေသာ စကားျဖင့္ သူတို႕၏အခန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ခဲ့ပါသည္။


သို႕ေသာ္ အဂၤလန္ေန ထြန္းခင္ဆိုသူတစ္ဦးက သူတုိ႕၏အၾကမ္းဖက္ဗီဇ ရုပ္ကေလးကို လွစ္ျပခဲ့ျပန္ပါသည္။ ေဒါက္တာေအးခ်မ္းႏွင့္ သမိုင္းပညာရွင္ အခ်ိဳ႕က လန္ဒန္ၿမိဳ႕(SOAS)တကၠသိုလ္တ

ြင္ သမိုင္းစာတမ္းဖတ္ပြဲကို ထြန္းခင္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္သမားတစ္စုက ဗံုးခြဲမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္မႈေၾကာင့္ (၃)ေနရာအထိ ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီးမွ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထြန္းခင္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက လိုက္လံ ေႏွာင့္ယွက္မႈေၾကာင့္ ၾကန္႕ၾကာေနခဲ့ရာ ႏိုင္ငံတကာ သမိုင္းပညာရွင္မ်ား ကူညီမူေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ သူတို႕သည္ ထိုမွ်ႏွင့္ မရပ္တန္႕ႏိုင္ေသးဘဲ အတၱလန္တိတ္ သမုဒၵရာကို ခုန္ေက်ာ္၍ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ NEW JERSEY ျပည္နယ္ ရီပတ္ပလီကန္အမတ္ SMITH ကိုခ်ဥ္းကပ္ၿပီး၊ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူမ်ားအတြက္ ဥပေဒတစ္ရပ္ တင္သြင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမွာ အဆိုတစ္ရပ္အျဖစ္သာ အဆံုးသတ္ခဲ့ပါသည္။
ထြန္းခင္(ရွပ္ျဖဴ)

ဂါဖါရ္ မွသည္ ေဇာ္၀င္းထြဋ္ အထိ ျဖတ္-ညွပ္-ကပ္ သမိုင္းတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးခဲ့ၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုေသာ စကားလံုးတြင္က်ယ္မႈအတြက္ ေဒါင့္မ်ိဳးစံုမွ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ BANKOK POST မွသိန္း(၄၀) တန္ ရိုဟင္ဂ်ာ ေဆာင္းပါး (နဂါးမင္းစစ္ဆင္ေရးကာလ) သည္လည္းေကာင္း ၊ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္၏ ျဖတ္ေလးျဖတ္ စစ္ဆင္ေရးအၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာ ေပါင္းစံု ၿပြတ္သိပ္ေနခဲ့ေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ဘီစီၾတာ (BECETRA) ဂ်ာနယ္မွ ဓာတ္ပံုေဆာင္းပါးမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ ဘဂၤလီဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀ေသာ့ အီေတဖတ္(ITAFAO) ဂ်ာနယ္ပါ ရိုဟင္ဂ်ာေဆာင္းပါးမ်ားသည ္လည္းေကာင္း၊ ေရနံေဒၚလာ (PETRO-DOLLER)မည္မွ် လမ္းခင္းခဲ့ရသည္ကို ကာယကံရွင္မ်ား အသိျဖစ္ပါသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရအေနျဖင့္လည္း အခက္အခဲ မည္မွ် ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္ကို ေခတ္ၿပိဳင္မီလိုက္သူမ်ား သိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုေသာ စကားလံုးတြင္က်ယ္ေအာင္ ၊ ထင္ေပၚေအာင္ ၊ နားစြဲေအာင္ သူတို႕ဘာေၾကာင့္ ႀကိဳးပမ္း ၾကပါသလဲ။သူတို႕၏ မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။


ဘဂၤလီဆိုသည္မွာ ဘဂၤလားေဒသခံ၊ အႏြယ္၀င္မ်ားျဖစ္သည္ကို အားလံုး သိၾကပါသည္။ ဂါဖါရ္တို႕၏ ျဖတ္-ၫွပ္-ကပ္ သမိုင္းဇာတ္ခန္းလာ အႏြယ္၀င္မ်ားသည္ စစ္တေကာင္းသား ဘဂၤလီမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း မည္သူမွ် မျငင္းကြယ္ႏိုင္သလို ၀န္ခံျခင္းလည္း မျပဳႏိုင္ၾကပါ။ ခပ္မဆိတ္ေနၾကပါသည္။ အဆိုးဆံုးကား အေနာက္မီဒီယာ မ်ားျဖစ္ပါသည္။ အေနာက္မီဒီယာမ်ားသည္ သတင္းတစ္ပုဒ္ ကိုထုတ္လုပ္ရာ၌ လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ သဘာ ၀ယုတၱိကိုေပါင္းစပ္ သင့္ပါသည္။ သို႕ရာတြင္ သူတို႕သည္ လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ဆႏၵစြဲကိုသာ ေပါင္းစပ္လုိက္သည့္အခါ လြဲမွားေသာ သတင္းမွားႏွင့္ ဘက္လိုက္ေသာ သတင္းမွားသာ ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ အၾကမ္းဖက္သမားကို သနားဖြယ္ရာလူမ်ားအျဖစ္ ဖန္တီးမိၾကပါသည္။ ဒုတိယကမၻာ စစ္အႀကိဳ ႏွင့္ စစ္ၿပီးေခတ္မွသည္ ယေန႕အထိ အၾကမ္းဖက္သမား ကုလားဆိုးမ်ားရန္ေၾကာင့္ အိုးပစ္အိမ္ပစ္၍ မိမိဇာတိေဒသကိုပါ စြန္႕ခြာသြားခဲ့ရေသာ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသခံမ်ား၏(IDP)ျဖစ

္ေနရေသာ ဘ၀မ်ားကို အေနာက္မီဒီယာမ်ား ေမ့ေနၾကဟန္ရွိသည္။ ေ၀းလံေဒသရွိ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ ရိုဟင္ဂ်ာအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား
၏ လူမဆန္စြာ အဓမၼက်င့္မႈ၊ ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ခံရမႈ မ်ားကိုကား ၊အဆိုပါ အေနာက္မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ထုတ္ရန္ လက္တြန္႕ေနၾကပါသည္။
မၾကာခဏဆိုသလို အေနာက္မီဒီယာအသီးသီးမွ ထုတ္လႊင့္ေနေသာ့ ေလွစီး ဒုကၡသည္မ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ အသက္(၂၀) ႏွင့္ (၄၀)ပတ္၀န္းက်င္ရွိ က်န္းမာ သန္စြမ္းေသာ သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။
သူတို႕အထဲတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသား လူရြယ္မ်ားကို ရိုဟင္ဂ်ာ အမည္ခံ မ်ားအျဖစ္ ေတြ႕ေနရပါသည္။ ေခတ္သစ္ ေလွစီးခရီးသည္မ်ားတြင္ က်ဴးဘားဒုကၡသည္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ၾကည့္ပါက မိသားစုအစံုအလင္၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုႏွင့္ ကေလးမ်ားပါမက်န္ ပါလာသည္ကို ေတြ႕ရေသာ္လည္း၊ ရိုဟင္ဂ်ာေလွစီး ဒုကၡသည္မ်ားထဲတြင္မူ အၿမဲတမ္းလိုလို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသား လူရြယ္မ်ားကို ေတြ႕ေနရပါသည္။


ေဒသအုပ္စိုးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူမ်ားစုျဖစ္ေသာ မူဆလင္မ်ားေနထိုင္ရာ ဘူးသီးေတာင္ ၊ေမာင္ေတာ ေဒသသည္ မူဆလင္မ်ား၏ ေဒသျဖစ္ရမည္ဟူ၍ အလယ္သံေက်ာ္ညီလာခံ မွစကာ အစဥ္တစိုက္ေတာင္း ဆိုလာၾကသည္။
ေဒသအုပ္စိုးေရးဆိုသည္မွာ လူမ်ားစု၊ လူနည္းစုႏွင့္ မဆိုင္ ၊ေဒသခံဟုတ္/မဟုတ္ ၊တိုင္းရင္းသား ဟုတ္/မဟုတ္ ႏွင့္သာ ဆိုင္သည္။ လူ႕အႏြယ္စုတစ္ရပ္သည္ ထိုေဒသႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သင့္/

မသင့္(ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ထိုက္/မျဖစ္ထိုက္) ဆိုသည္မွာ မ်ိဳးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိသည္ႏွင့္လည္းမဆိုင္၊ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ဟုတ္/မဟုတ္ ဆိုသည္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ကမၻာစံႏႈန္း ၊ စံညြန္းမ်ား ႏွင့္လည္းေကာင္း ၊ ခ်ိန္ဆရမည္ျဖစ္ပါသည္။ မ်ိဳးဆက္ေပါင္း မည္မွ်ပင္ရွိသည္ ျဖစ္ေစ၊ ထိုေဒသႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအေပၚ သစၥာရွိမႈ ၊ ေအးအတူ ပူအမွ် ယွဥ္တဲြ ေနထိုင္လိုမူ ရွိ/မရွိ အေပၚတြင္သာ မူတည္ပိုင္းျဖတ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဒုတိယကမၻာ စစ္ႀကိဳကာလ ေမယုေဒသ၌ ေသြးလႊမ္းခဲ့ရေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊
စစ္ၿပီးေခတ္ မူဂ်ာဟစ္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္မူမ်ားသည္ ေဒသအေပၚ သစၥာရွိမူ ၊ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေအးအတူ ပူအမွ် ယွဥ္တြဲ ေနထိုင္လိုမႈ ရွိ/ မရွိ ေဖာ္ျပေနေပရာ သူတို႕အား ေဒသႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈ ေပးသင့္/ မသင့္ ဆိုသည့္ အေျဖက ရွင္းပါသည္။
ကြ်န္ေတာ္တို႕က သူတို႕အား ေဒသႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈ ေပးသင့္/ မေပးသင့္ (ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ထိုက္/မျဖစ္ထိုက္) စဥ္းစား ေနၾကေသာ္လည္း သူတို႕သည္ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ထိုက္/ မျဖစ္ထိုက္ကို လံုး၀မစဥ္းစား ၾကပါ။ သူတို႕သည္ တစ္ဦးစ တစ္ေယာက္စမွလြဲ၍ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္လိုမႈ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမရွိၾကပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ႏိုင္ငံထဲ့သို႕ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေရာက္လာခဲ့ၾကေသာ ဘဂၤလီအေဟာင္း အသစ္မ်ားသည္ ဤႏိုင္ငံသို႕ ေရာက္လာသည္ႏွင့္ ဤႏိုင္ငံသားဟု သူတို႕ကိုယ္သူတို႕ ခံယူထားၿပီးျဖစ္ေနပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သူတို႕အား ႏိုင္ငံသား လက္မွတ္ထုတ္ေပးဖို႕ အခြင့္အခါသင့္တုိင္း ေတာင္းဆိုေနၾက ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
အၾကမ္းဖက္ထြန္းခင္ႏွင့္ အေပါင္းပါတို႕က အေမရိကန္လြတ္ေတာ္အမတ္ (SMITH)ကို အသံုးခ်လ်က္ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အျခားႏိုင္ငံသားမ်ား နည္းတူ အခြင့္အေရးအျပည့္အ၀ေပးရန္ တူညီေသာ ႏိုင္ငံသား (AS FULL AND EQUAL) အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိေနၾကသည့္နည္းတူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း၌ အျဖဴေရာင္ ကတ္ျပား၊(ယာယီမွတ္ပံုတင္)အာ
း အနီေရာင္ ကတ္ျပား(ႏိုင္ငံသားကတ္ျပား) အျဖစ္ ဘယ္ေတာ့ လဲေပးမွာလဲ ဟု ေမးျမန္းခံေနရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
သူတို႕သည္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို အေလးမထားျဖင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၀င္လိုသည့္ အခ်ိန္တြင္ ၀င္ေရာက္လာၿပီး ၊ သူတို႕အလိုမက်သည့္အခ်ိန္ တြင္ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ဥပေဒမဲ့ အတြက္အဆမဲ့စြာ အစုလိုက္အပံုလိုက္ ထြက္ခြာရန္ နည္းနည္းမွ ၀န္မေလးသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း နဂါးမင္းစစ္ဆင္ေရးကာလ အျဖစ္အပ်က္မ်ားက သက္ေသ ျပၿပီျဖစ္သည္။
မ်ိဳးဆက္ေပါင္း မ်ားစြာရွိခဲ့ပါၿပီဟုေအာ္ ေနၾကေသာ ဘဂၤလီ မ်ားကို ကြ်န္ေတာ္တို႕ မည္သည့္ စံနႈန္းျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ ပါမည္နည္း။ ယေန႕တိုင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕သည္ ပထမမ်ိဳးဆက္ ကေလးမ်ားႏွင့္ လူသစ္မ်ားကို ေတြ႕ေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။
ရိုဟင္ဂ်ာဆိုေသာ စကားလံုးကို မည္သည့္ အဓိပၸါယ္ျဖင့္ ဖြင့္ဆိုပါေစ၊ သၾကားအုပ္ ေဆးခါးႀကီးသာျဖစ္ပါသည္။ သူတို႕၏ ဘဂၤလီေနာက္ေၾကာင္းျပန္ ဇာတ္လမ္းကို ေကာက္ေၾကာင္းမဆြဲလိုသျဖင့္ ဘဂၤလီ အမည္ကို ဖံုးကြယ္ၿပီး အေယာင္ေဆာင္ အမည္သစ္ျဖင့္ ျဖင့္ ျမန္မာ့ေျမကို အၾကမ္းဖက္ လုယက္ေရး လုပ္ရပ္သာျဖစ္ပါသည္။
ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသည္မွာ မည္သည့္ လူ႕အခြင့္အေရးမွ ထူးျခားစြာဆံုးရွံးမခံရဘဲ၊ သူတို႕သာလွ်င္ လူ႕အခြင့္အေရးကို အရင့္သီးဆံုးခ်ိဳးေဖာက္ေနသည
္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသည္မွာ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား မ်ားကိုင္စြဲသည့္ ေနာက္ဆံုး ေပၚလက္နက္တစ္ရပ္သာျဖစ္ပါသည္
သို႕ေသာ္ ယဥ္ေက်းေသာလူအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
စတင္ခ်ိန္မွစ၍ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာ တျဖည္းျဖည္း ေရႊ႕လ်ားလာၾကေသာ လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားရွိရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႕ အေရွ႕ဘဂၤလားမွ အစားက်ပ္တည္း၊ အေနက်ပ္တည္းေသာ ဘဂၤလီမ်ားသည္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ တလိမ့္လိမ့္ ၀င္ေရာက္လာသည္မွ ရိုဟင္ဂ်ာအၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားသည္ ေလာဘေဇာကပ္ၿပီး နယ္ေျမလုယက္ေရး လုပ္ရပ္ကို စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား ရွိသလို၊ မိမိတို႕၏ မိသားစုဘ၀ ေအးခ်မ္းသာယာေရး ၊ ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ အေျခအေနေအာက္တြင္ ေနထိုင္လိုၾကေသာ မူဆလင္ ဘာသာ၀င္ ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိသည္ကို ကြ်န္ေတာ္၀န္ခံပါသည္။ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားႏွင့္ ေရာေထြးလာေသာအခါ ကြ်န္ေတာ္တို႕အဖို႕ ခြဲျခားရ ခက္လွပါသည္။ မူဆလင္၀ါဒသည္ တျခားဘာသာ၀င္မ်ားပင္ အတုယူစရာျဖစ္သည္ကို ကြ်န္ေတာ္ ေတြ႕ဖူးပါသည္။


သို႕ေသာ္ ….. လက္ရွိ မူဆလင္ အၾကမ္းဖက္သမားတို႕၏ လုပ္ရပ္ကား ေၾကာက္္ခမန္းလိလိ ရင္တုန္စရာ ေကာင္းလွပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သမား မူဆလင္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ သမားမူဆလင္မ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္အက်ပ္ကိုင္ မႈႏွင့္ မူဆလင္ဘာသာ၀င္ မဟုတ္သူမ်ား၏ အထင္အျမင္လြဲမွား မႈၾကားတြင္ ညွပ္ပိတ္ ေနၾကရပါသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ မိမိတို႕မွာ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား မဟုတ္ေသာေၾကာင္း၊ ဘာသာေရးကို ၿငိမ္းခ်မ္းရိုးသားစြာ ကိုးကြယ္လိုသူမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ရဲ၀ံစြာ ျပသရန္လို အပ္ေနပါသည္။


မူဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ား မဟုတ္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ဘာသာမတူသူမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာယွဥ္တြဲ ေနထိုင္မႈကိုလက္ခံ ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသူမ်ား၏ စစ္မွန္ေသာ လူ႕အခြင့္အေရးေတာင္းဆိုမႈကိ
ု လက္ခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တၿပိဳင္တည္း ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား ယွဥ္တြဲ တိုက္ခိုက္ရင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ေမယုေဒသကို တည္ေဆာက္သင့္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။


၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ေရးသားထားေသာ စံေရႊေမာင္(ပစီၦမရပ္၀န္း မဂၢဇင္း) ၏ ေဆာင္းပါးကို ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Readmore »

တိုက္တန္းနစ္ 3D အား ျမန္မာျပည္တြင္ျပသရန္ ႏွစ္ဆယ္ရာစုေျမေခြးကုမၼဏီ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ျပီ

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ အေမရိကန္႐ုပ္ရွင္ကုမၸဏီ 20th Century Fox သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း၌ ၄င္းတို႔၏ တုိက္တန္းနစ္(သရီးဒီ) ႐ုပ္ရွင္ကားကို ျပသေပးသြားရန္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။


ၾသဂုတ္ ၁၃ရက္ (တနလၤာေန႔)က Fox ကုမၸဏီသည္ ၄င္းတုိ႔၏ဇာတ္ကားကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ျပသခြင့္အား မဂၤလာကုမၸဏီႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ယင္းတုိက္တန္းနစ္သရီးဒီကားကို ၾသဂုတ္ ၁၇ရက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ျပသမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း၌ ေနာက္ဆံုး႐ံုတင္ျပသခဲ့ဖူးေသာ အေမရိကန္႐ုပ္ရွင္မွာ မည္သည့္႐ုပ္ရွင္ကားမွန္း ေသခ်ာမသိရေသာ္လည္း Fox ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ၄င္းတုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အေမရိကန္႐ုပ္ရွင္ကား ႐ံုတင္ျပသရန္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာခ်ီ၍ ေစာင့္ဆုိင္းခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။


 ေၾကညာခ်က္၌ Fox စတူဒီယို၏ ႏုိင္ငံတကာပူးတြဲဥကၠ႒ ေသာမတ္စ္ဂ်က္ဂီးယပ္စ္ႏွင့္ ေပါ့လ္ဟန္နန္မန္တုိ႔က “20th Century Fox International ဟာ ေပၚထြန္းစ ေစ်းကြက္သစ္ေတြမွာ စြန္႔ဦးတီထြင္သူအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ရတာ၊ ေဒသခံလုပ္ငန္းေတြနဲ႔အတူ လက္တြဲလုပ္ၿပီး ဒီရွာေဖြမႈေတြကို ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္ရတာေတြကို ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အမ်ားႀကီး စိတ္၀င္စားပါတယ္။ ဒီႏွစ္ကုန္ပုိင္းမွာ အာရွကို ကၽြန္ေတာ္တ္ုိ႔ ခရီးထြက္တဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အသစ္လြင္ဆံုး နယ္နိမိတ္(ျမန္မာႏုိင္ငံ)ကို သြားလည္ဖုိ႔ရွိပါတယ္”ဟုေျပာသည္။ Fox ကုမၸဏီသည္ ယခု သရီးဒီျဖင့္ ျပသမည့္ တုိက္တန္းနစ္ကားကို ပါရာေမာင့္႐ုပ္ရွင္ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးတြဲထုတ္လုပ္ထားၿပီး၊ ႏုိင္ငံရပ္ျခားးျဖန္႔ခ်ိေရးက႑၌ တာ၀န္ယူကိုင္တြယ္ထားသည္။

 ကုိးကား- Chicago Tribune/ Los Angeles Time


Readmore »

Aug 14, 2012

KIA မွ ဂိတ္မ်ားတြင္ ခရီးသြားမ်ားေပၚ ေငြမေပးမေနရ ေကာက္ခံ

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝိုင္းေမာ္ျမိဳ႕ ၂၈ မိုင္အကြာ ခ်ီေဖြသြားလမ္းေပၚရွိ ေက်းရြာေဒသမ်ားတြင္ KIA မွ ဂိတ္ ၅ ခုထားရွိျပီး ခရီးသြား ျပည္သူမ်ားထံ အတင္းအဓမၼၼ ေငြေကာက္ခံေနေၾကာင္း သိရသည္။
ခ်ီေဖြသြားလမ္းေပၚရွိ မန္ဝီး၊ ဒြမ္ဘန္၊ ခဝါန္၊ ရွေဂါ၊ မန္ေဒါင္ (Man Dawng) ေနရာမ်ားတြင္ KIA တပ္မ်ားသည္ ဂိတ္မ်ားခ်ထား၍ ျဖတ္သန္းသြားလာသူမ်ားကို စစ္ေဆးေမးျမန္းျပီး ဆိုင္ကယ္ေမာင္းႏွင္သူမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔သယ္လာသည့္ ပစၥည္းမ်ား အေပၚမူတည္၍ ေငြက်ပ္ ၂၀၀၀မွ ၈၀၀၀ ထိ ေကာက္ခံေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ခရီးသည္မ်ားေျပာသည္။


 ထိုသုိ႔ေကာက္ခံေနျခင္းေၾကာင့္ ခရီးသြားျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ အထူးသျဖင့္ တႏိုင္တပိုင္ ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ ကုန္သယ္ ေရာင္း၀ယ္ ေနသူမ်ားအတြက္ ဂိတ္ေၾကးေပးေဆာင္ရာတြင္ အခက္ေတြ႕ေစေၾကာင္း ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ ကုန္သယ္ ေနသူ တစ္ဦးေျပာသည္။
 “ဂိတ္တိုင္းကို ၁၀၀၀ ဆီေပးရတယ္။ ဆိုင္ကယ္ ကဆီသယ္ထားေတာ့ ၈၀၀၀ ေပးလိုက္ရတယ္။ ဘာမွမ က်န္ဘူး။ အရမ္းခက္ခဲတယ္” ဟု ဆိုင္ကယ္သမား ဆိုသည္။ ယခုလို ေကာက္ခံေနေသာေနရာမ်ားသည္ တစ္ရက္ အတြင္း အသြားအျပန္ သြားလာႏိုင္ေသာေဒသျဖစ္ျပီး ျပည္သူမ်ားသည္ ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ စားကုန္မ်ား၊ ဆန္၊ ဓာတ္ဆီ၊ သံမ်ား စသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ျမစ္ၾကီးနားမွ သယ္ယူေရာင္းခ်ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ခ်ီေဖြလမ္း- မန္ေတာင္ (Man Dawng)သြားလမ္းတြင္ ကားလမ္းမရွိသျဖင့္ ဆိုင္ကယ္ျဖင့္သာ ၎ေက်းရြာတြင္ လိုအပ္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သယ္ယူရခ်ိန္ ေငြေပးေဆာင္ေနရျခင္းေၾကာင့္ အခက္ခဲျဖစ္ေစေၾကာင္း ကုန္သည္က ဆိုသည္။
 “ပိုက္ဆံမေပးရင္ေတာ့ မျဖတ္ခိုင္းဘူး။ ဒါမဲ့ ဘယ္သူမွမေနခ်င္ဘူးေလ… အဲဒါေၾကာင့္ သူတို႔ေတာင္းသေလာက္ ေပးျပီးသြားေနတာ” ဟု KNG ကခ်င္သတင္းဌာနသုိ႔ ေျပာသည္။ ဒြမ္ဘန္ဂိတ္တြင္ ရွိေနေသာ KIA တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ က်ပ္ ၂၅၀၀၀ ကို တပ္ဖြဲ႔အရာရွိထံ ေပးရျပီး က်န္ရွိေသာ ေငြကို အသီးသီးမွ်ယူေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းတုိ႔ႏွင့္ နီးစပ္သူ မ်က္ျမင္ တဦးေျပာသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ KIA ၾကား စစ္ပြဲမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားလာခ်ိန္မွစ၍ KIA တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ထိုေနရာမ်ားတြင္ ဂိတ္မ်ားခ်ထားကာ ျဖတ္သန္းသြားလာေသာ ျပည္သူလူထုမ်ားထံ အခြန္ ေကာက္ခံ ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
________________________________________________________________________
Readmore »

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ လာပါကခုခံရန္ ေျပာက္က်ားတပ္ဖဲြ႕မ်ား ဖဲြ႕စည္းရန္ရွိျခင္း

ဗင္နီဇဲြလားႏုိင္ငံသည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာပါက ခုခံရန္အတြက္ အင္အား ေတာင့္တင္းသည့္ ေျပာက္က်ားတပ္ဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕အား ေလ့က်င့္ေပးလ်က္ရွိၿပီး ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တပ္ဖဲြ႕ဝင္ ၁ သန္း ေလ့က်င့္ထားရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း အတိုက္အခံ အမတ္တစ္ဦးမွ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။
The News Venezuelan is born !


 အမ်ိဳးသားစစ္တပ္ လက္ေအာက္ခံ အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕မွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ၄င္းအစီအစဥ္၏ မိတၱဴတစ္စံုအား သူမအေနျဖင့္ ရရွိိထားေၾကာင္း ယခင္ သမၼတေလာင္း တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုယ္စားလွယ္ Maria Corina Machado က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္၊ သို႔မဟုတ္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ က်ဴးေက်ာ္မႈအား ဆန္႔က်င္သည့္ ျပည္သူ႔စစ္တြင္ ဗင္နီဇဲြလားႏိုင္ငံ အားေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေစမည့္ ဘိုလီးဗီးယားစစ္ အေျခခံသေဘာ တရားသစ္တည္ေဆာက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ ေျမာက္ရည္မွန္းခ်က္ ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း Machado က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ၄င္းသည္ က်ဴးဘားႏုိင္ငံ၏ တုိက္တြန္းအႀကံေပးမႈျဖင့္ ေရးဆဲြထားေသာ ရွင္းလင္းသည့္ စီမံခ်က္တစ္ေစာင္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ဗင္နီဇြဲလားစစ္တပ္သည္ အေမရိကန္စြက္ဖက္မွဴကို ကာကြယ္ရန္ စစ္အင္အားျမွင့္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ အဆုိပါစစ္ေရး စီမံခ်က္သည္ အၿမဲတမ္းတပ္မေတာ္အား အင္အားေကာင္းသည့္ ေျပာက္က်ားတပ္ဖဲြ႕ မ်ားျဖင့္ အင္အားျဖည့္တင္း အေထာက္အကူျပဳမည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းမွေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ၄င္းစီမံခ်က္သည္ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း လႊမ္းၿခံဳကာကြယ္ႏုိင္ေရး လုိအပ္သည့္ အင္အားရရွိ ေစရန္အတြက္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တပ္ဖဲြ႕ဝင္ ၁ သန္းရရွိေရးႏွင့္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တပ္ဖဲြ႕ဝင္ ၂ သန္းရွိေစေရး ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Machado က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ နယ္ခ်ဲ႕တို႔၏ က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားအား ကာကြယ္ရန္အတြက္ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ဗင္နီဇြဲလားျပည္သူ႔စစ္ တပ္ဖဲြ႕မ်ားအား ဖဲြ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔သည္ စစ္တပ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ ေသာ္လည္း သမၼတထံသို႔ တုိက္႐ိုက္တင္ျပ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိပါသည္။ အသက္ ၅၈ ႏွစ္အရြယ္ ခ်ာဗက္ဇ္သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအား မၾကာခဏ ျပစ္တင္ေဝဖန္ေလ့ရွိသူ ျဖစ္ပါသည္။

ဗင္နီဇဲြလားသမၼတ ဟူဂိုခ်ာဗက္ဇ္


 အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဗင္နီဇဲြလားႏုိင္ငံ တို႔၏ဆက္ဆံေရးမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ဆိုးရြားခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္မွစ၍ သံအမတ္ႀကီးမ်ားအား အျပန္အလွန္ ထားရွိျခင္း မရွိေပ။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာရရွိခဲ့ေသာ ဗင္နီဇဲြလားသမၼတ ဟူဂိုခ်ာဗက္ဇ္သည္ ကင္ဆာ ေရာဂါအား ၁ ႏွစ္ခန္႔ကုသခဲ့ ရၿပီးေနာက္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ျပန္လည္အေရြးခံရရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္းသည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒအား ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ႏုိင္ငံသည္ ၄င္း၏အစိုးရအဖဲြ႕ ၿပိဳကဲြေရးအား ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္ဟု စြပ္စဲြေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

( ျမဝတီ)
_______________________________________________________________________


Readmore »

ေဆြ(ေလး၀တီ) (သို႔မဟုတ္) ရခိုင္ကိုအမွန္တကယ္ခ်စ္သူနွင့္ နွစ္ျကိမ္တိုင္တိုင္ကန္႔ကြက္မွဳ

 “ရခုိုင္မွာတပ္ေတြထားတာ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြကုိနွိပ္ကြပ္ဖို႔လား....???ကုလားရန္က ကာကြယ္ဖုိ႔လား??? တပ္အခင္းအက်င္းကုိျကည့္လုိက္တာနဲ႔တင္သိသာပါတယ္။ ေက်ာ္ျဖတ္နုိင္တဲ့ ငက်ည္ေတာက္ Pass မွာ တပ္ရင္း (၃)ရင္းရွိတယ္။ International Law အရ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္မွာေတာ့ တပ္မထားဘူး။ န.စ.က ပဲရွိတယ္။ သူတုိ႔ဘက္ကလဲ BDR Border Defend Regiment ေတြထားတယ္။အဲဒီ Border Guard အဖြဲ႔က ရဟက္ယဥ္တုိ႔၊ ေဟာင္၀စ္ဇာအေျမွာက္တို႔ ပိုင္ဆုိင္ထားတယ္။ ျမန္မာBorder ကလက္နက္ေတြထပ္ေတာ့သာတာေပါ့ဗ်ာ။ ေျပာခ်င္တာကဒီလုိ... အဲဒီတပ္ေတြကုိ ရုပ္သိမ္းေပးဖို႔ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာသြားေဟာင္တဲ့လူတစ္ေယာက္အေျကာင္းပါ။........ ေျပာမယ္ေနာ္...ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႔ေနျပည္ေတာ္တုိင္းဌာနီကျမနန္းစံေက်ာ္ေရႊလႊတ္ေတာ္ျကီးထဲမွာ Anti စုနာမည္မပါဘဲစကားမေျပာတတ္တဲ့ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားအမတ္တစ္ေယာက္ရွိတယ္။ ေရွ႕မွာေဒါက္ခ်ာဘြဲ႔ျကီးနဲ႔။ သူ႔မွာအရည္အခ်င္းမရွိေတာ့လဲ Anti စုနာမည္ခဏခဏသံုးရတာေပါ့။ ( eg: ထမင္းစားရင္သြားနဲ႔၀ါးရပါတယ္လု႔ိ Anti စုကေျပာတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ထမင္းစားရင္သြားကုိအသံုးျပဳပီး၀ါးေနပါတယ္။ အေပါ့ အေလးစြန္႔ရင္ လူမျမင္ေစနဲ႔လုိ႔ Anti စုကေျပာတဲ့အတြက္လံုျခံဳတဲ့အကာအကြယ္တစ္္ခု ယူပီမွကၽြန္ေတာ့ကိစၥကိုဂရုတစုိက္ ေျဖရွင္းပါတယ္။ ) မခက္ဘူးလား။ Anti စုေျပာသမွ်အမႊန္းတင္ေကာ္ပီပြားေနေတာ့...  ........Anti စုက တပ္မေတာ္ဆို နွုတ္ခမ္းျကီးစူစူထားေတာ့ သူလဲလုိက္စုူျကည့္တာေနမွာေပါ့။ ဒါေပမဲ့အဲဒီသူ႔ေဟာင္သံကို နားမခံသာေတာ့တဲ့ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးအမတ္တစ္ေယာက္က ခဲ ျကီးျကီးတစ္လံုးနဲ႔လွမ္းထုပီးသူ႔အဆိုကုိကန္႔ကြက္လိုက္တာေဒါက္ခ်ာျကီး ဂိန္ လုိ႔ေတာင္အသံျပန္မထြက္နုိင္ေတာ့.......သူေျပာသလုိိသာ တပ္ေတြတစ္ကယ္ရုပ္သိမ္းလိုက္ရင္ ခုခ်ိန္ရခိုင္မွာသူ႔အမ်ိဳးေတြေတာင္က်န္မွာမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ စစ္ေရးအျမင္ဆိုတာအဲဒါေျပာတာပဲ...ဒီလိုအေျခအေနမိ်ဳးမွာက်ေတာ့စစ္ေရးအျမင္ရွိတဲ့လူနဲ႔မရွိတဲ့လူ သိပ္သိသာသြားတယ္။ ေဒါက္ခ်ာျကီးျကည့္ရတာ Anti စုအရွိန္ကိုတြယ္ပီး၂၀၁၅ ကိိုတက္ခ်င္ေနတာထင္ပါတယ္။မဖံုးနုိင္မဖိနုိင္ မေအာင့္နိုင္မအီးနိုင္ သိသာလြန္းေနတယ္။ အင္း..........သူ႔ရဲ႔ကုိယ္ပိုင္ပါတီအတြက္ေတာ့ရင္ေလးတယ္....... ...။” အထက္ပါစာပိုဒ္ထဲမွ ေဒါက္ခ်ာျကီးဆိုသည္မွာ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကို နာမ္စားသံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီးနားမခံနိုင္ေသာျပည္ခိုင္ျဖိဳးအမတ္တစ္ဦးဆိုသည္မွာ မေကြးတိုင္းမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁၂) မွ ဦးလွေဆြျဖစ္သည္။ ဦးေအးေမာင္ကလံုထိန္းဆိုသည္မွာ အမ်ားျပည္သူကိုနွိပ္ကြပ္ေသာဌာနအျဖစ္ သေဘာေဆာင္ေသာစကားမ်ားတင္ျပကာ ဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္မလိုအပ္ေသာဌာနတစ္ခုျဖစ္ေျကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိလံုထိန္းတပ္မ်ားကိုရုတ္သိမ္းရန္အဆိုတင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  သည္တြင္ ဦးလွေဆြကေဒါက္တာဦးေအးေမာင္၏အဆိုကို ကန္႔ကြက္ေျကာင္း၊ မိမိသည္ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ကိုးနွစ္ေနခဲ့ေျကာင္း၊ မိမိ၏သားသမီးသံုးေယာက္စလံုးရခိုင္မွာေမြးခဲ့ေျကာင္း၊ မိမိနွင့္ပတ္သတ္ေသာရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ခ်စ္ခင္ေလးစားေသာအားျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ လံုထိန္းတပ္မ်ားကိုဖ်က္သိမ္းရန္ လံုး၀ကန္႔ကြက္ပါေျကာင္း ေျပာျကားခဲ့သည့္အတြက္ ေဒါက္တာဦးေအးေမာင္၏ လံုထိန္းထပ္မ်ားရုပ္သိမ္းေရးအဆိုမေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ တကယ္တမ္း ကုလားရခိုင္အေရးအခင္းျဖစ္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ ေဒါက္တာေအးေမာင္တို႔ပါတီကပဲတစ္ခါ လံုထိန္းတပ္မ်ားနည္းပါးလြန္းေျကာင္း ထပ္မံေျပာျကားျပန္သည္။  လူ႔စိတ္ဆိုတာ ဟိုဟာစိတ္ ဆိုေတာ့လဲခက္ေတာ့ခက္သည္။သို႔ေသာ္လည္းလႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးအေနနွင့္ေတာ့ ယခုေလာက္ ဟိုဟာစိတ္မေပါက္သင့္ေျကာင္း အားလံုးပဲျမင္ေတြ႔ျကမည္ထင့္။ေဒါက္တာဦးေအးေမာင္၏ ယင္းအဆိုသာ ေအာင္ျမင္သြားခဲ့လွ်င္ ယေန႔ဘဂၤါလီျပသနာမ်ားကို မည္သူက ေျဖရွင္းမည္နည္း။ ယင္းသည္ေဒါက္တာဦးေအးေမာင္၏ ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့ေသာအဆိုတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ယခု NLDပါတီမွ ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏ္ဏစိုးက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မွတ္ပံုတင္စစ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္အဆိုတင္သြင္းလာျပန္သည္။ယင္းအျဖစ္အပ်က္ကိုလည္း ကၽြနု္ပ္ ျကက္ဥပံုနွင့္တကြ status တင္ခဲ့ဖူးသည္။ “NDFအမတ္ တစ္ျဖစ္လဲNLDအမတ္ ၀က္ဖ်ံနာဆိုးက ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့တဲ့ အဆိုတစ္ရပ္ကိုဒီေန႔တင္တယ္...သူ႔အဆိုက နုိင္ငံျခားသားေတြကိုစီမံခ်က္ျကီးခ်ပီး မွတ္ပံုတင္စစ္မလို႔တဲ့...ျမန္မာ့သမိုင္းမွာလဲ နဂါးမင္းစစ္ဆင္ေရးတို႔၊ဟသၤာစစ္ဆင္ေရးတို႔လုပ္ပီး စစ္ေဆးခဲ့ဖူးတဲ့သာဓကရွိတယ္လို႔ေျပာတယ္...အေနာက္ဘက္က တိုင္းျပည္ဧရိယာက်ဥ္းက်ဥ္းေလးနဲ႔လူဦးေရေပါက္ကြဲေနတဲ့နိုင္ငံတစ္ခုက နုိင္ငံျခားသားေတြဟာ ျမန္မာျပည္ထဲကို လွိမ့္၀င္လာပီး လူျမိဳလို႔လူမ်ိဳးေပ်ာက္ေတာ့မယ္လို႔ ထည့္ေျပာသြားတယ္...အခုအခ်ိန္မွာ ျမန္မာျပည္ကိုအမွန္တကယ္ခ်စ္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားမွတ္ပံုတင္စစ္ဖို႔အခ်ိန္တန္ပီလို႔ဆိုပါတယ္...A Little Knowledge is dangerous ဆိုတာဒါမ်ိဳးမွအစစ္...အဲဒီအဆိုကိုမေကြးတိုင္းျကံခိုင္ေရးဂန္႔ေဂါအမတ္ ဦးလွေဆြကကန္႔ကြက္သြားတာေတြ႔ရတယ္...ကန္႔ကြက္ရတဲ့အေျကာင္းအရင္းကလူမ်ိဳးေရးအထိကရုဏ္းျဖစ္လို႔ ပုဒ္မ (၁၄၄) မရုတ္သိမ္းရေသးေျကာင္း...မေန႔ကေတာင္ေက်ာက္ေတာ္မွာမီးရွို႔ေသးေျကာင္း...အခုခ်ိန္မွတ္ပံုတင္သြားစစ္ရင္ မီးေလာင္ရာေလပင့္သလိုျဖစ္သြားနုိင္ေျကာင္း...ယခင္ကနဂါးမင္းစစ္ဆင္ေရးဆိုသည္မွာယခုကဲ့သို႔မွတ္ပံုတင္စစ္ေသာစစ္ဆင္ေရးသာျဖစ္ေျကာင္း...ထုိသို႔မွတ္ပံုတင္စစ္ေသာေျကာင့္ အစစ္မခံနိုင္ေသာ ဘဂၤါလီမ်ား ထြက္ေျပးသျဖင့္နိုင္ငံတကာမွ ဖိအားေပးေျကာင္း...ထို႔ေျကာင့္ျပန္လာနားပါဆိုေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ဟသၤာစစ္ဆင္ေရးအမည္သံုးျပီး ျပန္လက္ခံခဲ့ရေျကာင္း...ထြက္ေျပးတာက (၃)သိန္း၊ ျပန္လက္ခံရတာက (၅) သိန္းျဖစ္ေျကာင္း...ယခုကိစၥသည္ရုတ္တရက္ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ရန္မလိုေသးပဲ ပံုမွန္လုပ္ရမည့္ကိစၥျဖစ္ေျကာင္း..ယခုအခ်ိန္တြင္အေထြေထြအေျခအေနအရ အကဲဆတ္သည့္အေနအထားျဖစ္ေသာေျကာင့္ဒီအဆိုကိုေဆြးေႏြးရန္မသင့္ေျကာင္း...မွတ္ပံုတင္မရွိေသာဘဂၤါလီမ်ားထြက္ေျပးလွ်င္ ရိုးရိုးထြက္မေျပးပဲ မီးရွုိ႔သတ္ျဖတ္လုရက္ပီးမွထြက္ခြာေလ့ရွိေသာေျကာင့္ခံစားရသည္မွာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားသာျဖစ္ေျကာင္း...မိမိတို႔က လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့စြာျဖင့္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမိပါကတစ္ကယ္တမ္းေျမျပင္တြင္ လက္ေတြ႔ခံရမည့္သူမွာရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားသာျဖစ္ေျကာင္း...ထို႔ေျကာင့္ကန္႔ကြက္ေျကာင္း...တင္ျပခဲ့တယ္လို႔သိရတယ္...ဒီကိစၥလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌကမဲခြဲေတာ့  (၂၂၀)မွာ ၀က္ဖ်ံနာဆိုး ကိုေထာက္ခံတဲ့သူက (၂၁)မဲ.....ဒါအႏၱရယ္ရွိတဲ့အဆို...တိုင္းျပည္အတြက္အက်ိဳးယုတ္ေစမဲ့အဆို...ရခိုင္ျပည္နယ္ျငိမ္သက္မွုမရွိေစမဲ့အဆို..ရခိုင္ျပည္ကိုကယ္တင္တာလိုလိုနဲ႔ကုလားေရွ႔ကိုခ်ေျကြးတဲ့အဆိုျဖစ္တဲ့အတြက္...ဒီအဆိုတင္တဲ့သူကိုအံ့ျသမိပါတယ္....လႊတ္ေတာ္အမတ္ဆိုတာအကြက္ျကိဳျမင္ဖို႔ကအေရးျကီးပါတယ္...အရာရာကိုေလးငါးကြက္ေလာက္ျကိုျမင္နိုင္မွ ေရွ့မွာျဖစ္လာမဲ့ ဆိုးက်ိဳးေတြကိုအခ်ိန္မီကာကြယ္နုိင္ပီး...ေကာင္းက်ိဳးေတြကိုလဲ လမ္းသာသာနဲ႔ေဖာက္လုပ္သယ္ေဆာင္နုိင္မွာျဖစ္တယ္...ဒီအဆိုကို၀က္ဖ်ံနာဆိုးကဘာရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔တင္တာလဲ??? လံုး၀နားမလည္ဘူး....မွတ္ပံုတင္စစ္မယ္ဆိုရင္ ရခိုင္ကကုလားေတြအကုန္ထြက္ေျပးေတာ့မယ္...ရခိုင္မွာဆိုတာက ကုလားေတြထြက္ေျပးရင္ (ရခိုင္မွာေနဖူးတဲ့လူေတြသိမွာပါ)လူသတ္...မုဒိန္းက်င့္...မီးရွိဳ႔...အဲလိုမထူးဇာတ္ခင္းပီးမွေျပးေလ့ေျပးထရွိတာ...အကယ္ေရြ႔ နိုင္ငံတကာကဖိအားေတြေပးလို႔ျပန္ေခၚခဲ့ရသည္ရွိေသာ္...ထြက္သြားတာက တစ္ျပည္....ျပန္၀င္လာေတာ့ တစ္တင္း မကဘူးျဖစ္သြားမယ္...အဲဒီက်ရင္သူတို႔ပဲလူ႔အခြင့္အေရးလိုလို...ကုလားလဲလူပါပဲလိုလို...မျမင္တာလိုလို...မသိတာလိုလို....မျကားတာလိုလို....လိုလိုေတြနဲ႔လက္ေရွာင္အံုးမွာ...သိေနတယ္....မစစ္ရဘူးမဟုတ္ဘူး....စစ္...ဒါေပမဲ့ဒီအခ်ိန္မွာလုပ္လို႔ဘယ္ရမလဲ...ပိုပီးပြဲဆူသြားမယ္...ဒါမ်ိဳးအဆိုကဒီအခ်ိန္မွာလက္ခံေဆြးေႏြးတဲ့အဆင့္ကိုမေရာက္သင့္တာ...လက္ခံေဆြးေႏြးပီးရလဒ္ကိုေနာက္ထား...ေဆြးေႏြးေနပီဆိုရင္ကိုကုလားေတြကေျပးဖို႔ျပင္ေတာ့မွာပဲ....သူတို႔ကေတာ့လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အဲယားကြန္းေလးနဲ႔ ဇိမ္ေလးနဲ႔ေဆြးေႏြးလိုက္ယံုပဲ...တစ္ကယ္လက္ေတြေျမျပင္အေျခအေနမွာ ခံစားရမွာကရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြပါ....ဒါေတြကိုသူျကိုမျမင္ဘူးလား...မေတြးမိဘူးလား....ဒီလိုအတိမ္းအေစာင္းမခံတဲ့ critical အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ဒီအဆိုကို၀က္ဖ်ံနာဆိုးကဘာလို႔တင္တာလဲ...အေတြးအရမ္းတိမ္တယ္....သူကတင္တယ္ဆိုရင္ေတာင္ သူတို႔ပါတီဥကၠဌ Anti စုမကန္ကြက္ဘူးလား...ဘာေတြလုပ္ေနလဲ...Anti စုရဲ႔သေဘာထားကဘာလဲ???သိပ္သိခ်င္တယ္......မွတ္ပံုတင္စစ္တယ္ဆိုတာဘယ္အခ်ိန္စစ္စစ္ရပါတယ္ဗ်ာ...ကားဂိတ္ေတြ...ေလဆိပ္ေတြ...သေဘၤာဆိပ္ေတြမွာေစာင့္စစ္ရင္လြယ္ပါ့...မွတ္ပံုတင္မရသင့္ပဲရတဲ့သူကိုဘယ္သူထုပ္ေပးထားသလဲ(လိုခ်င္လြန္းလို႔ေလွ်ာက္ရင္ေတာင္ေလွ်ာက္တိုင္းရခ်င္မွရတာ) ...လက္မွတ္ထိုးေပးရင္ အဲဒီလိုထိုးေပးတဲ့အက်င့္ပ်က္ လ.၀.က၀န္ထမ္းကိုအေရးယူလိုက္ေပါ့....တစ္ကယ္နားမလည္တာက....၀က္ဖ်ံနာဆိုး ရဲ႔ရည္ရြယ္ခ်က္ကဘာလဲ...သူတို႔ဥကၠဌAnti စုရဲ႔ရည္ရြယ္ခ်က္ကဘာလဲကိုလား???NLDပါတီရဲ႔ရည္ရြယ္ခ်က္ကဘာလဲ?????...တရုတ္ကိုလား???...ကုလားကိုလား???..ရခိုင္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ ဘဂၤါလီကုလားေတြကိုပိုမိုဆူပူလွုပ္ရွားေအာင္လုပ္ေစခ်င္တာလား???.....ရခိုင္ကိုကယ္တင္လိုက္သလိုလိုနဲ႔ ကုလားေရွ႕မွာခ်  ေျကြးလိုက္တာဘာသေဘာလဲ???.ကဲန္တားနားကအထြက္...တူရကီ၀န္ျကီးခ်ဳပ္ကေတာ္ကအေရာက္..၀က္ဖ်ံနာဆိုးကအဆိုအတင္...အားလံုးကြက္တိပါပဲဗ်ာ....အေမွ်ာ္အျမင္ရွိတဲ့လႊတ္ေတာ္က'ဒီရွုပ္ရဲ႔ေရတိမ္အေတြးထဲကရခိုင္ကိုလက္မတင္ကေလးကယ္တင္လိုက္နုိင္တယ္ထင့္.....အားလံုးလဲေ၀ဖန္ျကပါအံုး....”  အထက္ပါစာပိုဒ္တြင္ ကန္႔ကြက္ခဲ့သူမွာလည္း ဦးလွေဆြပင္ျဖစ္သည္။   “ဒီအဆိုကို ပုဒ္မ ၁၄၄ ႐ုပ္သိမ္းၿပီးမႇ ေဆြးေႏြးသင့္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ လတ္တေလာေဆြးေႏြးရင္ မီးေလာင္ရာ ေလပင့္သလို ျဖစ္ေနပါတယ္။မတည္ၿငိမ္၊ ဆူပူမႈေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ မေန႔ကပဲ ေက်ာက္ေတာ္မႇာ မီး႐ိႈ႕မႈ ျဖစ္သြားပါတယ္။ တပ္မေတာ္နဲ႔ ရဲနဲ႔ပဲ အလုပ္႐ႈပ္ပါတယ္။ အဆိုမႇာပါတဲ့အလုပ္က အခုမႇ လုပ္ေဆာင္သင့္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ အၿမဲတမ္း ပံုမႇန္လုပ္ေဆာင္သင့္တဲ့ ကိစၥတစ္ခုပါ။ ဆူပူမႈ အကဲဆတ္ေနတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္လို႔လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ မေဆြးေႏြးသင့္ေသးဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ လတ္တေလာ မြတ္စလင္ႏိုင္ငံေတြက ေစာင့္ၾကည့္ေနတာ ကိုလည္းကြၽန္ေတာ္တို႔ခံေနရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လတ္တေလာေဆြးေႏြးဖို႔ အခ်ိန္ေစာေန ပါေသးတယ္' ”ဟုေခ်ပကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။  လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ယင္းအဆိုနွင့္ပတ္သတ္ပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ မခ်မွတ္ခင္မွာတင္ မွတ္ပံုတင္မရွိေသာ ကုလားမ်ားမွာ ရခိုင္ျပည္ကိုသြန္လိုသြန္ေမွာက္လိုေမွာက္ ကန္ေက်ာက္ထြက္ေျပးျကေပလိမ့္မည္။ ယင္းသို႔ျဖစ္လာလွ်င္ အစိုးရကမည္သို႔ပင္ညင္ညင္သာသာကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေစကာမူ ကမၻာအ၀ွမ္းရွိ မြတ္ဆလင္ နိုင္ငံမ်ား ထဲထဲ၀င္၀င္ပါ၀င္လာနုိင္ပီးဘာသာေရးစစ္ပြဲလံုးလံုးအသြင္သို႔ လက္ငင္းေျပာင္းလဲသြားနိုင္သလို ေျမျပင္အေျခအေနရွိရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားလည္း အနည္းနွင့္အမ်ားထိခိုက္နစ္နာေပဦးမည္။ ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏ္ဏစိုး၏ တိမ္လြန္းေသာအေတြးတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ုပ္၏ commentator  မ်ားေျပာသကဲ့သို႔ပင္ေရွ႔ေရးကို ျကိုတင္မေတြးဆပဲ မ်က္ေတာင္တစ္ဆံုးျကည့္ခ်က္မ်ားနွင့္ လူထုလက္ခုတ္သံကိုေမွ်ာ္ကာလူျကားေကာင္္းမည့္အဆိုကိုတင္သြင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သလို လႊတ္ေတာ္ထဲသို႔တစ္နွစ္ခြဲေလာက္ေစာစီးေရာက္ရွိေနေသာေဒါက္တာျမတ္ဥာဏ္ဏစိုးက အခ်င္းခ်င္း လူစြမ္းေကာင္းလုပ္ျပခ်င္သည့္ကေလးအထာလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္နုိင္သည္။  သို႔ေသာ္မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ NLD ပါတီတြင္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီနွင့္လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာေကာ္မတီကိုဖြဲ႔စည္းထားသည္။ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီတြင္ ဦးဥာဏ္၀င္း(ဥကၠဌ)၊ ဦးစိုး၀င္း(အတြင္းေရးမွဴး)တို႔ကတာ၀န္ယူကာဖြဲ႕စည္းထားေျကာင္းသိရပီး လႊတ္ေတာ္တက္ေရာက္သည့္ကိစၥနွင့္ တင္သြင္းမည့္အဆိုမ်ားကို စိစစ္ရန္ဝလမ္းညြွန္ရန္ဖြဲ႔စည္းထားေျကာင္းသိရသည္။ ယင္းအဖြဲ႔၏ လမ္းညြန္မွဳ၊ စိစစ္မွဳတို႔ကိုလည္း အတိုင္းမသိစိတ္ပ်က္မိသည္။ ေလသည္။စင္စစ္ ဦးလွေဆြသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္နွင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္အႏၱရယ္ျကီးမားေသာ အဆိုနွစ္ရပ္ကို ခဲရာခဲစစ္ေအာင္ျမင္ေအာင္ျကိုးစားကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမဟုတ္ေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္တြင္နွစ္ရွည္လမ်ားေနခဲ့ဖူးသူ (မိမိကဲ့သို႔ပင္)ျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတ္ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ေတာသဘာ၀၊ သံသယဆိုတာ( ကၽြန္ုပ္ဖတ္ဖူးသေလာက္၊ လက္လွမ္းမီသေလာက္)၀တၱဳတိုမ်ားကိုေရးသားေသာ စာေရးဆရာ ေဆြ(ေလး၀တီ) ျဖစ္ေျကာင္းလည္းသိရသည္။ ရခိုင္ျပည္၏ ၀တီေလးရပ္ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ေလး၀တီနာမည္ကိုခံယူထားေသာ ကေလာင္ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ကိုအမွန္တကယ္ခ်စ္ေသာသူနွင့္ မခ်စ္ေသာသူ အနည္းငယ္ေတာ့ကြာေပလိမ့္မည္။ဦးလွေဆြကို မည္သည့္ရခိုင္ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါသနည္း။ ေဒသခံရခိုင္မ်ားလား၊ နိုင္ငံေရးရခိုင္မ်ားလား။ နိုင္ငံေရးရခိုင္မ်ားသည္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလာေရာက္မိန္႔ခြန္းေျပာျကားမည္ကိုပင္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ျကသူမ်ားျဖစ္ေျကာင္း သမိုင္းတြင္ျပန္လွန္ျကည့္နိုင္သည္။  လက္ရွိတြင္ရခိုင္ကိစၥဟူသမွ်ကို ပယ္ပယ္နွယ္နွယ္ တင္ျပေဆြးေႏြးရမည့္ ရခိုင္အမတ္မ်ားသည္ ရန္ကုန္တြင္ေနေသာ အမတ္လား၊ရခိုင္တြင္ေနေသာအမတ္လား။ ရန္ကုန္တြင္ေနေသာ ရခိုင္အမတ္မ်ားသည္ တခါက ရခိုင္ျပည္တြင္ေနထိုင္ခဲ့ဖူးေသာ မေကြးအမတ္ေလာက္ပင္ရခိုင္ျပည္ကိုထည့္သြင္းေထာက္ညွာျခင္း၊ ျမတ္နိုးခ်စ္ခင္ျခင္း မရွိေျကာင္း ၀မ္းနည္းစြာျမင္ေတြ႔ရသည္။ ထို႔ေျကာင့္ NLD နွင့္ ရန္ကုန္ေနနုိုင္ငံေရးရခိုင္အမတ္၊ တစ္ဘက္တြင္ ၊ ေဒသခံရခိုင္မ်ားနွင့္ ဦးလွေဆြ ၊ ေသေသခ်ာခ်ာခြဲျခားသံုးသပ္ျကပါေလ။ ယင္းသို႔ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္းမ်ားသည္ နိုင္ငံေရးအားျပိဳင္ခဲ့ျခင္းမ်ားအတြက္ ေရွ႔ေနာက္မစဥ္းစားကာ ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္းမ်ား ဟုတ္မဟုတ္  အမ်ားျပည္သူအေပါင္းတို႔စဥ္းစားျကည့္ျကပါေလ။   မွတ္ခ်က္( ျကံခိုင္ေရးပါတီ၏ အမတ္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ္လည္း ပါတီအမည္မျကာခဏထည့္သံုးလွ်င္ ဖြတ္လံဖား၊ စစ္ေခြး၊ စစ္ကၽြန္၊ ဒီပဲရင္းလက္က်န္တစ္ဦးအျဖစ္ ကၽြနု္ပ္အားစြတ္စြဲျကေပအံုးမည္။ ယခုကဲ့သို႔ ပါတီနာမည္မသံုးပဲ ေရးသားျခင္းမ်ားကိုလည္း ေဆြ(ေလး၀တီ)အားPromotionဆင္းသည္ဟု ကြက္ေဖၚျကေပလိမ့္အံုးမည္။ စိတ္ခ်မ္းသာသလိုသာ ျမင္ပါေလ။ ကၽြန္ုပ္သည္လည္း ရခိုင္တြင္ေမြး၊ ရခိုင္တြင္ျကီးကာ၊ရခိုင္ခ်စ္ျမန္မာတစ္ဦးျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ ရခိုင္ေဒသခံမ်ားနွင့္ ထပ္တူ ေဆြ(ေလး၀တီ) ဘက္မွ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ပါေျကာင္းဒီေနရာမွတစ္ဆင့္ အသိေပးေျပာျကားလိုက္ရပါသည္)  တရားကိုမွတ္၊ ဓါးကုိလက္ကုိင္၊ အရိုးေက်ေက်အေရခမ္းခမ္း၊ ေလး၀တီိကုိဆံုးခန္းတုိင္ေအာင္ တို႔စြမ္းထက္ထက္ကာကြယ္ျကစုိ႔လား။

 

Jumping Juliet

 __________________________________________________________

Readmore »

အလုပ္မရွိ .. ဘြဲ႔ရပညာတတ္ဆို သူမ်ားအတြက္

  ဒီအေၾကာင္းအရာေလးကို ေ၇းျဖစ္တာကလဲ ေဖ့ဘုတ္မွာ ဆရာၾကီးတစ္ဦး၏ ပညာေရးဌာနက ဓါတ္ပံုေတြ ေတြ႔ရင္း၊ ၾကည့္ရင္းက ေ၇းျဖစ္သြားတာပါ။ ကြန္႔မင့္လဲေပးရင္းကေန စာရွည္သြားလို႔ notes အေနနဲ႔ ေျပာင္းေ၇းလိုက္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူမွုဘ၀ေတြ ျဖတ္သန္းရာမွာ ပညာေ၇းရဲ့ အခန္းက႑ဟာ အလြန္မတန္မွ အေ၇းပါ ပါတယ္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ အားလံုးက ငယ္စဥ္က ဘယ္လိုရည္မွန္းထားခဲ့ ရည္မွန္းထားခဲ့ တကယ့္တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရတာက ၁၀ တန္းေအာင္ျပီးမွပါ

။ ကဲ ၁၀ တန္းေအာင္ျပီဆိုရင္ပဲ မိမိကိုယ္တိုင္ေ၇ာ မိဘေဆြမ်ိဳးေတြကပါ ဘာေတြလုပ္ခ်င္လဲ၊ ဘာေတြလုပ္နိုင္လဲ၊ ဘာေတြလုပ္သင့္လဲ စသျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ျပီး ဘယ္ တကၠသိုလ္တက္မယ္ စသျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ၾကတာပါ။ ၁၀ တန္း မေအာင္ေတာ့ဘူး မေျဖေတာ့ဘူးဆိုသူမ်ားအတြက္ကလဲ တစ္မ်ိဳးေပါ့။ ကၽြန္ေတာ့ အေနနဲ႔က ၁၀ တန္းေအာင္ခါစ လူငယ္ေတြ တကၠသိုလ္ေရြးခ်ယ္ၾကပံုေလးနဲ႔ ဆက္စပ္ျပီး ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံမွာက အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမွဳ ပညာ၇ပ္ေတြ အားလံုးက ဘယ္လိုေျပာရမလဲ လာဒ္လာဘနဲ႔ ပါတ္သက္လို႔ ေဟာ့မျဖစ္ေသးေတာ့ ေက်ာင္းျပီးရင္ ျပီးျခင္း အဆင္ေျပေစမယ့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမွဳ ပညာကိုပဲ မိဘေတြက တက္ေစခ်င္တယ္ တြန္းအားလဲ ေပးၾကပါတယ္။ မိမိရဲ့ကေလးက ဘာလုပ္ခ်င္မွန္းမသိ အတင္းတြန္းတိုက္ျပီး ဇြတ္ေ၇ြးခ်ယ္ခိုင္းၾကတယ္။ အဲေတာ့ တခ်ိဳ႔ ဘာသာရပ္ နယ္ပယ္ေတြမွာ တိုင္းျပည္တစ္ခုလံုးနဲ႔ ၾကည့္ရင္ အားနည္းသြားတယ္။ အဲေတာ့ ထံဳးစံအတိုင္းပဲ ငယ္ငယ္က သားသား မီးမီး ၾကီးရင္ဘာလုပ္မယ္ ေမေမ၊ ေဖေဖ ေမးရင္ကြယ္ စသျဖင့္ေပါ့ ေမးၾကရင္ အား .. တခါထဲ ... ဒီ ေက်ာင္းျပီးရင္ တစ္ခါထဲ အဆင္ေျပေစမယ့္ ေဟာ့ျဖစ္တဲ့ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမွဳ ပညာပဲလုပ္ခ်င္ၾက မိဘကလဲ လုပ္ေစခ်င္ၾကေတာ့တယ္။


 သူတို႔ၾကီးရွိေနလို႔လဲ တိုင္းျပည္က တိုးတက္မွာမဟုတ္ဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေ၇းမွာ ဘက္စံုေထါင့္စံုက ဟာကြက္မရွိ တိုးတက္ဖုိ႔လိုတယ္။ ဟိုတေလာက စကိုင္းနက္ၾကည့္ေတာ့ မိတၳိလာက ဆုေတြရတဲ့ အထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာ အင္တာဗ်ဴးလုပ္တယ္ အတန္းေတြထဲမွာ အင္တာဗ်ဴးေကာင္မေလးက ေမးတယ္ သမီးေလးၾကီးရင္ ဘာလုပ္မွာလဲ သမီးတဲ့ ေကာင္မေလး တစ္ေယာက္ကေျပာတယ္ သမီး ဆရာ၀န္အဆိုေတာ္ လုပ္မယ္တဲ့။ ဒါလဲ ေကာင္းပါတယ္ ေကာင္းပါတယ္ သူလဲ အခုေခတ္ ဆရာ၀န္အဆိုေတာ္ေတြ ထဲက ေအာင္ျမင္ေနသူေတြကို အားက်လို႔လဲ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မွာပါ။ ေကာင္းပါတယ္ သမီးေလးၾကိဳးစားပါ .......... း) တစ္ခါက ကၽြန္ေတာ္ဖုန္းဆက္ေတာ့ ေမေမက ငါ့သားရယ္ နင့္ညီ၀မ္းကြဲ တစ္ေယာက္ကေတာ့ အေ၀းသင္ေလးတက္ ဘြဲ႔ေလးရျပီး လယ္ဘဲထြန္ရတာပါပဲ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဟုေျပာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေမေမကို ျပန္ေျပာျဖစ္တယ္။ ေမေမ လယ္ထြန္တဲ့သူေတြ ထဲမွာေ၇ာ ဘြဲ႔ရေတြမလိုအပ္ဘူးလားလို႔ ျပန္ေမးမိတယ္။ ဘြဲ႔ရတဲ့ သူေတြလဲ လယ္အလုပ္လုပ္မွ သူတို႔ စဥ္းစားဥာဏ္ေတြနဲ႔ လုပ္မွ အထြက္တိုးေတာ့မေပါ့ဟု ေျပာျဖစ္တယ္။ ေမေမအသံခဏ တိတ္သြားျပီး ေအးပါ ဖေအ ေလးရယ္ဟုသာ ကၽြန္ေတာ့ကို ျပန္ေနာက္၏။

 တကယ္ေတာ့ ေက်ာင္းက သင္ေပးလိုက္တဲ့အထဲမွာ ဗဟုသုတ၊ စဥ္းစားဥာဏ္၊ လူမွုေပါင္းသင္းဆက္ဆံေ၇း စသည့္အေျခခံအခ်က္အလက္ေတြပါပါတယ္။ ဘယ္ေက်ာင္းျပီးရင္ေတာ့ ဘယ္ဟာကို လုပ္နိုင္တယ္ဆိုတာ တကယ့္တကယ္ အလုပ္ထဲမွာ ၅၀ ပါဆင့္ေတာင္ မျဖစ္နိုင္ပါဘူး။ ေနာက္မွဒါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အလုပ္ထဲမွာ ျပန္လည္သင္ယူရင္း အေတြးအၾကံဳေတြနဲ႔ က်ြမ္းက်င္မွဳဆိုတာ တိုးတက္လာတာပါ။ ဥပမာ တကယ္လို႔သာ လယ္ထြန္တဲ့ အထဲမွာေ၇ာ ဥပေဒဘြဲ႔ရတဲ့ သူေတြ လယ္ထြန္ေနရင္ ကဲအခုတေလာ ေဖ့ဘုတ္မွာ ေဟာ့ေနတဲ့ လယ္သိမ္းခံရတဲ့ သတင္းေတြၾကားရတာ နည္းသြားမွာပဲမဟုတ္လား။ ကၽြန္ေတာ္က နယ္က ေတာသား တစ္ေယာက္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ငယ္စဥ္က သီးထပ္ သီးညွပ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး စနစ္ေတြကို အခု ေခတ္အခါလို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဟာေျပာလွံဳေဆာ္မွဳေတြ မရွိေသးပါဘူး (အခုေတာ့ ပညာေပးေဟာေျပာပြဲေတြ စံျပစိုက္ကြက္ေတြနဲ႔ ေသခ်ာလုပ္ေနျပီလို႔ေတာ့ထင္တာပဲ)။

ေဒသက မိုးနည္းတဲ့ ေဒသဆိုေတာ့ မိုး၇ြာတဲ့အခါ ေတာင္က် ေခ်ာင္း၊ ေခ်ာက္၊ ေျမာင္းေတြကို ေ၇လွြဲတမန္ေတြ လုပ္ျပီးေတာ့ ေ၇သြင္းစိုက္ရတာမ်ိဳးပါ။ ေဆာင္းေႏွာင္းပိုင္း ေ၇ာက္လို႔ စပါးေတြ သိမ္းျပီးရင္ လယ္ကြင္းေတြက ေကာက္ရိုးျပတ္ေတြနဲ႔ ဘာမွအလုပ္မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့ မိဘေတြေခတ္အခါက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာျမိဳ႔နယ္ေတြမွာ ၁၀ တန္းေအာင္ဆိုတာ အလြန္မတန္ွရွားပါတယ္။ ၂ ႏွစ္ေလာက္မွ ၁ ေယာက္ေလာက္ ေအာင္စရင္းထဲ ပါတဲ့ အေျခအေနပါ။ အေဖက ၁၀တန္းထိ ေက်ာင္းတက္နိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ၁၀ တန္းေတာ့ ေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း သူ၀ါသနာပါတဲ့ စိုက္ပ်ိဳးေ၇း စာေပေတြ ဖတ္ခဲ့တယ္။ စာအုပ္ေတြ အိမ္မွာ တပံုတပင္ၾကီးပါ။ ျပီးေတာ့ သူဘာေတြလုပ္သလဲဆိုေတာ့ သီးထပ္ စိုက္ပ်ိဳးေ၇းကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ စပါးစိုက္တဲ့အခါ အထြက္လဲေကာင္း အသက္လဲရင္(သက္တမ္းတို)တဲ့ စပါးကိုေရြးစိုက္ခဲ့တယ္။ စပါးေတြ သိမ္းျပီးလို႔ ေျမမေျခာက္ သေျခာက္ကို ထယ္နဲ႔ထိုးျပီး ကုလားပဲေတြ စိုက္ခဲ့ျပီး နွစ္သီးစား စလုပ္ခဲ့ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ မွတ္မိေနေသးတယ္ အေဖ့ကို ရြာကလူေတြနဲ႔ အဖိုးကပါ အရူး ဟု ကင္ပြန္းတပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေဆာင္းေနွာင္းပိုင္း ေခ်ာင္းေ၇ေတြက်သြားေတာ့ ဘာမွ လုပ္လို႔မရတဲ့ ေခ်ာင္းသဲခုံေတြေပၚမွာ ၾကက္သြန္ေတြ စိုက္ျပခဲ့တုန္းကလဲ ထိုသို႔ပင္။ ေနာက္ေတာ့ ရမွန္းလဲသိေ၇ာ အရူးလုပ္တဲ့ အလုပ္ေတြကို လုပ္ခ်င္ၾကလို႔ (သူစိုက္ခ်င္ ငါစိုက္ခ်င္နဲ႔ စိုက္ခ်င္ၾကလို႔) ေနရာလုရင္းက အမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း တ၇ားပါရင္ဆိုင္လိုက္ရတဲ့ ကိန္းဆိုက္တယ္။ ဘယ္လိုျဖစ္ျဖစ္ မခ်မ္းသာေပမယ့္ အဆင္ေျပေျပေလး ေနႏိုင္ေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ၾကိဳးစားေပးခဲ့တဲ့ အေဖ့ကို အမ်ားၾကီးေက်းဇူးတင္လို႔ မဆံုးပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တစ္ခါ နယ္ကိုျပန္ေ၇ာက္ေတာ့ နယ္မွာ လူငယ္လူရြယ္ေတြ လူလတ္ပိုင္းေတြ မရွိသေလာက္ရွားတယ္။ မေလးရွား၊ ထိုင္း၊ စတဲ့နိုင္ငံေတြကို အလုပ္ေတြ ထြက္လုပ္လိုက္ၾကတာ တခ်ိဳ႔လဲ အဆင္ေျပလို႔ အိမ္ေလး အုတ္ပတ္ကားတက္(တိုက္ခံအိမ္) သြပ္မိုးေလး ဆိုင္ကယ္ေလးနဲ႔ေပါ့၊ တခ်ိဳ႔လည္း အဆင္မေျပလို႔ ေအးဂ်င့္ခကုန္ ပင္းပန္းဆင္းရဲစြါနဲ႔ ဘာမွမျဖစ္ပဲ ျပန္လာၾကတဲ့သူေတြလဲ ေတြ႔ရတယ္။ တခ်ိဳ႔လည္း လံုးလံုးေပ်ာက္ျပီး ေသလားရွင္လားမသိပဲ အဆက္အသြယ္မရတဲ့သူလဲရွိတယ္။ တခု သတိထားမိတာက လူငယ္လူလတ္ေတြေတာ့ ေတာ္ေတာ္ကို နည္းသြားတယ္ ေယာကၤ်ား မိန္းမ အကုန္ပါပဲ။ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားေတြ၇တာေပါ့ဆိုေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ ေတာ္ေတာ္ ရင္ေလးမိတယ္။ တေန႔ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ရဲ့ ညီေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ေတြ႔ေတာ့ အေၾကာင္းစံုေမးၾက ျမန္းၾကရင္းက အစ္ကိုရာတဲ့ အစ္ကိုေျပာသလို ကၽြန္ေတာ္တို႔ နယ္မွာ လူနဲသြားတာဟုတ္တယ္ဗ်တဲ့။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ သူမ်ားေတြ ေအးဂ်င့္ေတြကို ေပးရတဲ့ ေငြသိန္း ၂၀ ကို ရင္းျပီးေတာ့ နာနတ္ေတြ စိုက္တယ္ဗ်ာတဲ့ နာနတ္စိုက္တာကေတာ့ အဓိကေပါ့တဲ့ ျပီးေတာ့ ရာသီေပၚ သီးႏွံေတြစိုက္တယ္တဲ့ သရက္လည္း စိုက္တယ္ အခု သနပ္ခါးေတြ စစိုက္ေနျပီတဲ့။ တနိုင္တပိုင္လည္း ေမြးျမဴေ၇းေလးလုပ္တယ္တဲ့။ အခု ၃ ၄ ႏွစ္ရွိျပီတဲ့။ နာနတ္စိုက္ခင္းနဲ႔ကို ေတာ္ေတ္ာ အဆင္ေျပတယ္တဲ့။ အဲတုန္းက ဂ်စ္ကားတစ္စီးကို ၇၀ ေလာက္ရွိမယ္ထင္တယ္။ သူပိုင္ေနျပီ။ သူေျပာတာက ဘယ္လို ျဖစ္ျဖစ္အစ္ကိုရာတဲ့ ကၽြန္ေတာ္ ကံေကာင္းလို႔လဲ ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္မွာပါတဲ့။ သူမ်ားေတြ အျပင္ထြက္အလုပ္လုပ္တာ အဆင္ေျပသေလာက္ေတာ့ ေျပတယ္ တခုကၽြန္ေတာ္ ျမတ္တယ္ဗ်တဲ့ အဲတာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့ မိသားစုနဲ႔ အတူတူေနရတယ္ အစ္ကို၇ာဟု ေျပာရာ ကၽြန္ေတာ္ ေတာ္ေတာ္ ၀မ္းသာမိပါတယ္။

 ဟုတ္ပါတယ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရက အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလန္းေတြ လံုေလာက္ေအာင္ မရွာေဖြေပးနိုင္ပါဘူး လက္ခံပါတယ္။ ဘြဲ႔ရ အလုပ္မရွိဆိုတဲ့ စကားကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ လက္မခံပါ။ ဘြဲ႔ရပါလ်ွက္နဲ႔ အလုပ္မလုပ္ရင္ေတာ့ အလုပ္က ရလာမည္မဟုတ္ပါ။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ လူငယ္လူရြယ္ေတြ အေနနဲ႔ ကိုယ့္သန္ရာ သန္ရာ ၀ါသနာပါရာ ပညာ၇ပ္ေတြမွာ အစဥ္မျပတ္ က်ိဳးစားအားထုတ္ၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါရေစ ... လူငယ္လူရြယ္ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လဲ ပါတာေပါ့ဗ်ာ သတိထားပါတယ္။ ဟူး ... အက်ိဳးအေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္သြားလို႔ ေျပာရင္းက မ်ားသြားတယ္ဗ်ာ ... ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္ၾကီး ဘက္စံုေထာင့္စံုမွာ ပညာရွင္ေတြ ေပၚေပါက္ျပီး ဘက္စံုေထာင့္စံုက တိုးတက္တဲ့ တိုင္းျပည္ၾကီး အျမန္ဆံုး ျဖစ္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းလိုက္၇ပါတယ္ဗ်ာ ...................... အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ..........

 Sithu Htet
________________________________________________________________________

Readmore »

သမၼတၾကီးဦးသိန္းစိန္၏ ဥေရာပျပန္ခရီးစဥ္အား ၾကိဳဆိုခဲ့ၾကပံုမ်ား

ဦးသိန္းစိန္ အားဤသို႔ၾကိဳဆိုခဲ့ၾက ၾကိဳဆိုသူမ်ားနဲ႔ အင္တာဗ်ဴး
တပ္မ၄၄+KNLAတပ္မ၁နဲ႔သရုပ္ေဆာင္တို႔ရဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဘာလံုးပြဲ ဝန္ၾကီးဦးေအာင္မင္းႏွင့္ေကအိုင္အိုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ
အံဖြယ္၃ႏွစ္ကေလးရဲ့ေမြးရာပါ ပါရမီ ျမန္မာ့သိုင္းအစြမ္း

Latest Videos

88 ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဒီလိုနည္းနဲ့ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာတယ္ ေျပာင္ၾကီးဘာလို့ေထာင္က်