Mar 3, 2012

ရင္ထဲကို စူးနင့္ေစေသာ ဓါတ္ပံုတစ္ပံု


ေရခဲကမၻာတဲ့..ျမန္မာနိုင္ငံလို ေနရာအတြက္ ထူးဆန္းတယ္..ရွိသင့္တယ္..ဒီထက္ၾကီးက်ယ္သင့္တယ္..အားေပးတယ္ဗ်ာ..။

ဒီဓါတ္ပံုေလးကို ၾကည့္ျပီး အေတြးေတြဝင္လာတယ္..မေျပာျပတတ္ဘူး..ေျပာစရာ စကားလံုး
ေတြ ထြက္မလာဘူး..ဘာရယ္ေတာ့ မသိဘူး..
ဒီသီလရွင္ေလးေတြ ၾကည့္ရတာ ရင္ထဲမွာ တကယ္မေကာင္းဘူး..ဆို႔နင့္လာတယ္..။
သူတို႔ မ်က္လံုးေတြက ဘာကိုၾကည့္ေနတာလဲ..။
သူတို႔ ဘာကို .....
သူတို႔ ဘာျဖစ္ခ်င္ေနၾကတာလဲ..။
သူတို႔ ဘာကိုေတာင့္တေနတာလဲ..။
သူတို့အရႊယ္ေလးေတြနဲ႔ သာသနာ့ေဘာင္ထဲေရာက္ေပမဲ့ ကေလးစိတ္မကုန္ေသးဘူးဆိုတာ
သိေနတယ္..သူတို႔လည္း ေလာကီဘံုသားကေလးေတြလို အဲဒီအေဆာက္အအံုထဲကို
ဝင္ျပီး စူးစမ္းခ်င္တာလား..
သူတို႔လည္း ဝင္ခ်င္ေနတာလား..ဝင္ခ်င္ေနတာေတာ့ ေသခ်ာတယ္..
ဝင္ေၾကးျမင့္တယ္..ျမင့္မွာေပါ့..ေဆာက္လုပ္မွူ တကၠနစ္နဲ႔ေတာ့ ေစ်းခ်ိန္ညွိထားတာပဲ..
သူတန္ရာျပန္ယူတာပဲ..ေစ်းသင့္ပါတယ္..
ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီ ပံုေလးေတြ႔ေတာ့ ရင္ထဲမွာ ဘာျဖစ္သြားမွန္းမသိဘူး..အားလံုးရင္ထဲမွာ
မတိုင္ပင္ထားတဲ႔ နာမည္တပ္လို့မရတဲ့ ခံစားမွဴတစ္ခု တစ္ဖြဲ႔လံုးဆီ ကူးစက္လာတယ္..
ေခါင္းစဥ္မရွိဘူး..နိဒါန္း စာကိုယ္ နိဂံုး တစ္ခုမွ မရွိဘူး...စကားလံုးေဝါဟာရေတြနဲ႔
သဒၵ့ါက်က် စီစဥ္ထားတဲ့ ေရးသားနိုင္မွဴ ေပၚမလာဘူး...
ဘာလဲ...
ဘာလို ့လဲ..
သူတို႔ ဘာျဖစ္ေနတာလဲ..
သူတို႔ ဘာကိုေတာင့္တေနတာလဲ..
သူတို႔ ဘာေတြေျပာခ်င္ေနတာလဲ..
သူတို႔ ဘာေၾကာင့္ ဒီလို ရပ္ေနတာလဲ..
ဒီဓါတ္ပံုတစ္ခုထဲနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံစားခဲ့ရတယ္..
အခုထိလည္း နင့္ေနေအာင္ ခံစားေနရတုန္းပဲ..
ျပန္ၾကည့္တိုင္း ရင္ထဲမွာဆို႔နင့္မွဴတစ္ခုကလႊဲလို ့...သူတို့ရဲ့ အဲဒီေနရာမွာ မတ္တပ္ရပ္ျပီးေငး
ေမာမွဴနဲ႔ သူတို့ရဲ့ဆိုလိုရင္းေတြကို အေျဖမထုတ္တတ္ဘူး..
ကြ်န္ေတာ္တို ့ရင္ထဲ အလိုလိုေရာက္လာတဲ့ ဆို႔နင့္မွဴခံစားခ်က္ က ဘာေၾကာင့္အဲလိုျဖစ္တာလဲ...
ဘာေၾကာင့္...ဘာေၾကာင့္...ဘာေၾကာင့္...ဆိုတဲ့ေမးခြန္းနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို ့၅ ရက္လံုးလံုး အေျဖ
ရွာမေတြ႔ခဲ့ဘူး..။
ခုလည္း ၾကည့္တိုင္း ရင္ထဲ ဆို႔တတ္လာဆဲပါပဲ..။

ေမာင္ေက်ာက္ခဲအဖြဲ႔ဝိုင္းေတာ္သားမ်ား
Readmore »

Feb 27, 2012

မဲလိမ္ရင္ ေထာင္ဒဏ္ ေငြဒဏ္ ခ်မယ္

ေရြးေကာက္ပြဲ မဲေပးပိုင္ခြင့္တို႔တြင္ မေလွ်ာ္ၾသဇာသံုးျခင္း မျပဳႏိုင္ရန္ လိမ္လည္ျခင္း ျပဳလုပ္ပါက ေထာင္ဒဏ္ ေငြဒဏ္ ခ်ခံရႏိုင္

မည္သူမဆို ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ ခြင့္ႏွင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ခံပိုင္ခြင့္တို႔ကို က်င့္သုံးျခင္း မျပဳႏိုင္ေစရန္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ မေလ်ာ္ၾသဇာ သုံးျခင္း၊ လိမ္လည္လွည့္ျဖားျခင္း၊ လာဘ္ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လာဘ္ယူျခင္းကို ျပဳလုပ္ေၾကာင္း ျပစ္မွဳ ထင္ရွား စီရင္ျခင္း ခံရပါက ေထာင္ဒဏ္၊ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ ခံရႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းထားခ်က္အရ သိရသည္။မည္သူမဆို ေရြးေကာက္မွဳဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးကို မတရားသျဖင့္ ရရွိေစရန္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ယင္းအခြင့္အေရးကို ရရွိခဲ့ျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတံု႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေငြ၊ ပစၥည္း၊ အစားအေသာက္၊ ရာထူး၊ အလုပ္အကိုင္ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕မွဳ သို႔မဟုတ္ အျခားအခြင့္အေရး တစ္ခုခုကို အသံုးျပဳလ်က္ လာဘ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ လာဘ္ယူျခင္း၊ ေရြးေကာက္မွဳဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးကို လြတ္လပ္စြာ မက်င့္သံုးႏိုင္ေစရန္
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ အခန္း (၁၃) ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားပါ ပုဒ္မ ၅၇ တြင္ “မည္သူမဆို ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦး၏ ဆႏၵမဲ ေပးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ခံပိုင္ခြင့္တို႔ကို က်င့္သံုးျခင္း မျပဳႏိုင္ေစရန္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ မေလ်ာ္ၾသဇာသံုးျခင္း၊ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားျခင္း၊ လာဘ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ လာဘ္ယူျခင္းကို ျပဳလုပ္ေၾကာင္း ျပစ္မွဳ ထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူအား တစ္ႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ တစ္သိန္းထက္ မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္” ဟူ၍ျပ႒ာန္းထားသည္။


ထို႔ျပင္ ပုဒ္မ ၅၈(က)(ခ)တြင္ “မည္သူမဆို ေရြးေကာက္မွဳဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးကို မတရားသျဖင့္ ရရွိေစရန္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ယင္း အခြင့္အေရးကို ရရွိခဲ့ျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတံု႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေငြ၊ ပစၥည္း၊ အစားအေသာက္၊ ရာထူး၊ အလုပ္အကိုင္ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕မွဳ သို႔မဟုတ္ အျခားအခြင့္အေရးတစ္ခုခုကို အသံုးျပဳလ်က္ လာဘ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ လာဘ္ယူျခင္း၊ ေရြးေကာက္မွဳ ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးကို လြတ္လပ္စြာ မက်င့္သံုးႏိုင္ေစရန္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးဦးကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ တစ္ဦးဦးကို ေသာ္လည္းေကာင္း ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း ျပဳလုပ္မွဳ တစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ က်ဴးလြန္ရန္ အားေပးကူညီေၾကာင္း ျပစ္မွဳထင္ရွား စီရင္ျခင္း ခံရလွ်င္ ထိုသူအား တစ္ႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္တစ္သိန္းထက္ မပိုေသာေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္” ဟူ၍ ျပ႒ာန္းထားသည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒတုိ႔တြင္ ပါ၀င္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား အခန္း၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္း ထားေသာ ျပစ္မွဳမ်ား ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ကဲ့သုိ႔ပင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။
________________________________________________________________
 ေမာင္ေက်ာက္ခဲအဖြဲ႔ ဝိုင္းေတာ္သားမ်ား
Readmore »

DKBA သို႔ သိမ္းယူထားေသာ လက္နက္မ်ား အစိုးရမွတဆင့္ ျပန္လည္ အပ္ႏွံလိုက္ျပီ

ယခင္ ရက္သတၱပတ္က ျဖစ္ပြါးေသာ ျမိဳင္ႀကီးငူေဒသ အေျခစိုက္ BGF တပ္ရင္းတစ္ခုသည္ DKBA မွ လက္နက္မ်ား သိမ္းယူမွဴေၾကာင့္ အစိုးရ ႏွင့္ ခ်ဴပ္ဆိုထားေသာ အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရး
စာခ်ဴပ္အေပၚ သံသယ ဝင္လာျပီး ၄င္းတို႔ ဘက္က ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း DKBA မွ ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။
ယခု အခါ အစိုးရ၏  ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို တကယ္လက္ေတြ႔ ေဖာ္ေဆာင္ ေနေသာ ေစတနာျဖင့္
ၾကီးထြားလာမည့္ ထိုျပႆနာအား ၾကားဝင္ေစ့စပ္ျပီး လက္နက္မ်ား ျပန္လည္ေပးျခင္းျဖင့္ DKBA အား
အစိုးရသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို တကယ္လိုလားေနေၾကာင္း သက္ေသ ျပသလိုက္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားႏွင့္ DKBA တပ္မ်ား အၾကားျဖစ္ပြါးေသာ လက္နက္သိမ္းယူမွဴ ကိစၥရပ္အား
ယခုအခါ အစိုးရ ၾကားဝင္ေစ့စပ္မွဴႏွင့္ BGF မွ သိမ္းယူထားေသာ DKBA ၏ လက္နက္ ၃၂ လက္ကို
ေသာၾကာေန႔ မြန္းလႊဲပိုင္းက ျပန္လည္ ေပးအပ္လိုက္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ DKBA အေနျဖင့္ ခ်ဴပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဴပ္အား အသက္ဝင္ေနေသးတယ္ ဟူေသာ အေျပာျဖင့္သာ မဟုတ္ပဲ ယခင္ရက္သတၱပတ္က စာခ်ဴပ္ကို ဖ်က္သိမ္း
သည္ဟု ေၾကျငာစဥ္ကလို ျပန္လည္ ေၾကျငာေပးလွ်င္ ပိုေကာင္းမြန္မည္ဟု ထင္မိပါသည္။အစိုးရ၏ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး အစီအစဥ္အတိုင္းေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ KIA ႏွင့္ အျပီးသတ္အထိ ညိွႏိွူင္း
ရန္ က်န္ရွိေနပါေသးသည္။
ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းမွဴ မရွိျခင္းသည္ ေရွ႔ဆက္ရမည့္လမ္းအတြက္ ၾကီးမားေသာ ခလုတ္ကန္သင္း ျဖစ္သည္
ကို အားလံုး သိရွိလင့္ေပေသာ္ျငားလည္း  ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဟူေသာ စကားရပ္ေအာက္သို့ အဘယ့္ေၾကာင့္ အ
လံုးစံု ဝင္ေရာက္ရန္ ေရွာင္ဖယ္ေနၾကပါသနည္း။တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားအၾကား စြဲမွတ္ေနေသာ
ဗမာ ဆန္႔က်င္ေရး ဗမာ မုန္းတီးေရး သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္ထိ လက္စြဲထားပါေသးသနည္း။
တိုင္းရင္းသား ဟူေသာ စကားရပ္တြင္ ဗမာသည္လည္း တိုင္းရင္းသား ပင္ျဖစ္သည္။မိမိတို႔သည္ ညီအကိုခ်င္း
ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ေနၾကပါသည္။ထိုသို႔တိုက္ခိုက္မွဴ ေနာက္ဝယ္တြင္ မည္သူမ်ား အျမတ္ရရွိေနပါသနည္း။
ထိုအခ်င္းအရာကို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား ပိုမိုသိရွိပါသည္။
တိုင္းရင္းသားမ်ား အျမန္ဆံုး ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေစလိုပါသည္။ပူးေပါင္းေဆာင္ရႊက္ၾကေစလိုပါသည္။


ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ကိုယ္တြင္းမွ ေသြးမ်ားသည္ ညီအကိုခ်င္း ျဖန္းပက္ရန္ ေဖာက္ထုတ္ရန္ မဟုတ္ေစလိုပါ
ထိုေသြးမ်ားျဖင့္ အနာဂတ္ျပည္ပရန္တံတိုင္းမ်ားကို ခိုင္မာေစရန္ သြန္းေလာင္းေစခ်င္ပါသည္.
ကြ်န္ုပ္တို႔ ညီအကိုခ်င္း မတည္႔မွဴေၾကာင့္ က်ခဲ့ေသာေသြးမ်ား က်ဆံုးခဲ့ေသာ ႏွစ္ဘက္ စစ္သည္မ်ား၏ 
 ခနၶာကိုယ္မွ ျဖစ္ေသာ ေျမၾသဇာမ်ားကို အနာဂတ္ နိုင္ငံေတာ္အတြက္ အသံုးဝင္ေသာ ေကာက္ပင္သီးႏွံ
မ်ားျဖင့္ ၾကြယ္ဝေစလိုပါသည္။

ညီအကိုမ်ား ညီညႊတ္စြာျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဟူေသာ အရိပ္ေအာက္သို႔ အားလံုး လက္တြဲညီစြာ ေရာက္ရွိေစလိုေၾကာင္း ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

Readmore »

သမၼတၾကီးဦးသိန္းစိန္၏ ဥေရာပျပန္ခရီးစဥ္အား ၾကိဳဆိုခဲ့ၾကပံုမ်ား

ဦးသိန္းစိန္ အားဤသို႔ၾကိဳဆိုခဲ့ၾက ၾကိဳဆိုသူမ်ားနဲ႔ အင္တာဗ်ဴး
တပ္မ၄၄+KNLAတပ္မ၁နဲ႔သရုပ္ေဆာင္တို႔ရဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဘာလံုးပြဲ ဝန္ၾကီးဦးေအာင္မင္းႏွင့္ေကအိုင္အိုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ
အံဖြယ္၃ႏွစ္ကေလးရဲ့ေမြးရာပါ ပါရမီ ျမန္မာ့သိုင္းအစြမ္း

Latest Videos

88 ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဒီလိုနည္းနဲ့ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာတယ္ ေျပာင္ၾကီးဘာလို့ေထာင္က်